Tuveupproret

Upproret i Tuve har förberetts väl, alltså blir det mycket lätt att ta staden. Dels finns det gott om försvurna inom både stadsvakten och slottsvakten. Dels har många soldater lämnat staden tillsammans med jarlinnan. Från skogen anfaller också Simon Markes folk,och de släpps in genom murarna. I den lilla kalabalik som utbryter dödas bland andra en försvuren som har uppträtt som jarlinnans lojale friherre. Han blir martyr.

Tillsammans med staden reser sig de två skogsfriherrarna. De två östligaste friherrskkapen erövras och anekteras av prins Peder.

Staden besätts och de försvurna framträder med sina namn. Man får dock snart bud om att jarlinna är på väg tillbaka och förbereder en belägring. Jarlinnan besätter landsbygden men går inte till anfall. Tuve kommer att får problem med matförsörjningen mycket snart (trots att upprorsmakarna har försökt samla in matvaror i förtid.

Eftersom Tuveborna inte kan räkna med någon förstärkning sedan Havtorns här har gått under blir framtiden mycket oviss. Ett av användningsområdena för jarlinnans krigsfångar blir att bygga belägringsanläggningar kring Tuve. När hopplösheten redan har börjar gripa kring sig i staden ankommer ett bud från Solkulle i Åtuna som föreslår ett giftermål mellan sin dotter Yrla och jarl Edar. Tillsammans bruden erbjuder han förnädenheter och soldater nog att kunna hålla staden. Dock har Edar redan ett kontrakt med prins Peder om att gifta sig med dennes syster. Att avslå Åtunas begäran är dock omöjligt, vilket leder till att prins Peder självsvåldigt behåller de två friherredömena som han har tagit som "kompensation".

Läget kommer under hösten att stabilisera sig i Tuve. Staden är grundligt inringad, men försörjd och förstärkt av Åtuna så att den aldrig kommer att kunna erövras med mindre än en arme minst tre gånger större än den som jarlinnan kan mönstra. Jarlinnan kontrollerar hela landsbygden utom den del som prins Peder har tagit. Hon flyttar jarlasätet till ett friherresäte mellan Tuve och Erdamaar. Jarlinnans popularitet påverkas knappt av detta, och ekonomiskt klarar hon sig bra eftersom det område hon nu kontrollerar slipper försörja den mycket stora staden Tuve.