Förmyndarrådets medlemmar

Ur utskicket till Noedrens Tid. Prinsessan Svavas förmyndarråd upplöstes i och med hennes kröning år 643.

Följande personer har plats i rådet, men alla har inte tagit den i besittning.

Jarl Dana Ruriksdotter av Chelmar, rikets förste härförare
En hårdför och hardad härförare som ledde prins Edarins styrkor i Chelmar under kriget. Ansvarig för prinsessan Svavas uppfostran. Mycket populär i de breda folklagren, dock mindre så bland högfrälset.

Jarl Eirk Knutsson Båtfare av Noldria
Kämpade lojalt i inbördeskriget för den gamla kungaätten.

Jarl Meiron Solkulle av Odels
Jarl Solkulle är en briljant härförare och en skicklig politiker. Han är högt respekterad som en hedersam och ärorik man. Trots det går han en svår politisk balansgång. Hans första förpliktelse har han mot sitt folk i Odels. Det var det som fick honom att gå med Mornam. Han insåg sitt misstag och bytte sida.

Storpräst Blåkråka, föreståndare för Aahren stortempel
Kyrkans representant. Sedan översteprästen flyttat till Borgevid den högste kyrklige potentaten i Aralantha. Har inte så mycket tid över för rådets arbete, men ändå högt respekterad och ganska inflytelserik.

Riddar Ulver Wrange av Brandtornet och Wenheim
Riddar Ulvers plats i rådet år lite av ett mysterium. Han är en äventyrare av låg börd, möjligen inte ens frälse. Men han har mäktiga vänner och nämndes uttryckligen av Eduron som en av rådets medlemmar. Politiskt står han nära jarlen av Chelmar, men har aldrig varit i hennes tjänst och hör inte heller till hennes närmast förtrogna. Bor på Skolan för Skalder och Lekare och för ofta de lärdes talan i rådet.

Alilia Klinte, syster till jarl Peder av Dahlen
Representerar jarl Peder av Dahlen i rådet då jarlen anser det för långt att resa emellan. Har dock skaffat sig en stark position på egen hand och det är få som tänker på henne som Peders ställföreträdare.

Friherre Anund Kare av Torildstrand, nordbornas hövding
Kare är bror till Aralonds tidigare jarl Torgeir Kare som mördades vid kuppen. Han sitter i rådet som Aralonds representant som en ersättning för att jarlatiteln gått tillbaka till gammalaralondierna.

Friherre Vigmar Ormklyve
Naroniens representant. En aralanthisk riddare som kom till Naronien vid befrielsen och stannade kvar i prins Keis tjänst. Utnämnd till friherre i Naronien för sin duglighet som härförare, men har även visat duglighet inom politiken.

Aida Largrimsdotter av husen Gyllenmark och Winterhierta
Representant för Aahrens borgerskap.

Landriddare Vendela Torildsdotter av Björna
Framstående harförare från kriget i väster. Anses vara helt lojal mot Dana.

Jarl Eliana Falk av Feodras
Har inte deltagit i rådets arbete.

Väpnare Hate av Nevishugg
Representant för Randersmark. Har inte deltagit i rådets arbete.

Herr Pallaran av alvfolket
Har endast närvarat en kort tid i rådet men har ännu inte sänt någon ersättare. Om det inte låg någon sanning i ryktena om den mänsklige bonde som kom till Aahren och påstod sig vara alvernas representant i rådet...

Fru Eirin Sigurdsdotter av Wenheim
Wenheims och hövding Rannvis representant. Deltog aktivt en tid men lämnade sedan Aahren och ingen ersättare har ännu setts till.