Echarer

Denna text är hämtad ur Vägen till Erborigien.

Echarerna är ett folk som inte längre finns men som fortfarande låter tala om sig på olika sätt. I de centrala och västra delarna av det som idag är Aralantha levde de innan utvandringen och gled sedan helt ihop med invandrarna när de kom. Echarerna hade inte nåtts av Nars lära vid den tiden utan följde sina egna sedvänjor som särskilt hedrade familjen och folket. För echarerna var folkets samhörighet med varandra och med sina anfäder en central föreställning.

Vissa delar av den echariska kulturen lever kvar i uttryck, seder och berättelser, men för en aralanthier idag är det inte lätt att veta vad som är vad av det echariska eller naronska arvet. Det anses dock allmänt att ett stolt och ädelt sinne och att ett hedersamt liv är typiska tecken på att någon har echariskt blod i sina ådror.

Spåren av echarerna kan man även finna i folk som rynhedningarna och dagafolket. Dessa har dock levt isolerade så länge att det inte är lätt att urskilja spåren från echarernas ursprungstrakter kring Odels.