På resande fot

Av Patrik Oksanen. Resandets underbara vedermödor och den tid det tar.

"Nu har vi lämnat Aahrens stad och drar i natten vägen fram Vi vandrar över bro och vad och andas vägars damm..."

Det mesta vi gör i Gyllene Hjorten är att resa. Vi genomkorsar världen i jakt på äventyr och på något sätt lyckas vi alla sammanstråla med några timmars lucka på ett och samma ställe. Där dricker vi några krus mjöd och pratar om vad som timats sedan sist.

Den här texten, och efterföljande resetabeller, har för avsikt att ge resandet en helhetsdräkt. Tanken är att man ska kunna använda detta för att få stöd i sitt resande och få perspektiv på hur stort Erborigien egentligen är.

Erborgien brukar jämföras med halva Europa, det har sagts Njarka i norr till Aralond i söder motsvarar ungefär sträckan Nordkap - Bayern i vår egen värld. I Erborigien, liksom under vår egen medeltid, var vägnätet av varierande kvalitet. De bästa vägarna finns i Aralantha, där några större stenlagda vägar knyter samman de större jarladömena. I Naronien finns det några större vägar som band ihop furstestäderna. Dessa är bitvis stenlagda och av god kvalitet för att kunna användas av furstarnas trupper. I Randersmark är vägnätet inte utbyggt. Landet är relativit slätt och lättframkomligt, bruket av klövjehästar är utbrett och därför föreligger inte behovet av vagnar på samma sätt som i andra delar av Erborigien.

Hastigheten då, ja man har räknat ut att större följen under medeltiden färdades med hastigheten av 40-45 km / dag. Adam av Bremen (†1085 tysk historieskrivare och föreståndare för en klosterskola) angav avståndet mellan olika platser i Skandinavien i dagsfärder. Hans dagsfärder varierar mellan 44,3-65 km / dag. Men i gengäld ansågs en dagsfärd på Island vara 37 km / dag. För en vandrare bör en dagsfärd ha varit 3-4 mil / dag, det samma gäller klövjehästar (packhästar).

Men man måste komma ihåg att bedöma terräng, och inte minst årstid. Dagarnas längd varierar avsevärt i norr beroende på årstiden och alltså även dagsfärdens längd. Dessutom måste man tänka på att man är i behov vilodagar om man färdades längre sträckor. Tillgång till mat och värdshus påverkar också hur mycket man kan resa på en dag. En som tvingas jaga tre timmar varje dag färdas kortare än en som hittar ett värdshus vid varje skymning.

Sjöresor går snabbare än de till lands. I Erborigien är det i Lambesjön och kusten mellan Aralond och Dahlen där riktig sjöfart förekommer. Men även i de stora floderna förekommer livlig trafik, som till exempel Chelmiaån, Tiriaån, Rakenälven och Sorgens Flod.

Hastigheten i floderna varierar starkt. Faktorer som farbarhet, uppströms och nedströms spelar in. Men två saker bör poängteras om sjöfärder. Det första är att sjöfärder inte går dag och natt som vi är vana med idag. Det finns inget fyrnät, förutom på Lombarerna, därför är de kaptener som riskerade sitt fartyg om natten få. Detta gäller förstås inte färder över havet. Det andra att fästa uppmärksamhet på är isen. Erborgiens norra floder fryser tidigt, så färder på dessa är omöjligt under hela vintern. Den stora sjön Lambens kuster brukar vara frusna under tre-fyra månader varje år, men en mild vinter kan innebära att sjöfärder i delar av sjön är möjliga nästan hela året. Aralanthas sydkust har särskilda förhållanden. En varmvattenström går förbi Aralond, och det gör att havet kanske fryser en gång i varje generation. Utanför Dahlen går en kallvattenström, det gör kusten bister under hela året och tillfrusen i fyra-fem månader. De två strömmarna möts i havet någonstans utanför Lisya, och det området är känt för sina malströmmar.

De tabeller som nedan presenteras anger avstånd i dagsmarscher (landvägen) under gynnsamma förutsättningarna. Här räknas med att årstiden är sommar (med torra och lagom långa dagar), att man reser utan de uppehåll som gör resandet bekvämt, att man varje dag har lätt tillgång till mat, att färdhastigheten är den maximala som samma man/kvinna och eventuell häst orkar hålla under en längre tid. Siffrorna tar hänsyn till terräng och vägstorlek. Dessutom är det alltid den snabbaste vägen som anges, och det är inte alltid den väg som är närmast på kartan. Det räknas också med att det längs resvägen råder fred, lugn och stabilitet. Något som i stora delar av världen hösten 629 blott en önskedröm.

Tabellen anger helt enkelt antalet resdagar under de bästa förutsättningarna. Tempot är snudd på hjälteknäckande, utan den minsta mjödtröst. Den som vill göra resan till ett njutningsfullt äventyr bör lägga på ett rimligt antal dagar för mysiga värdshus, spännande städer, dåligt väder, framdragande arméer, oväntade händelser som kan leda till äventyr och annat som kan vara värt att berätta på värdshuset.

Fotnot: Den historiska underlaget bygger på Leif Gahrns bok Bland Svear och Götar. Versioner av artikeln har tidigare publicerats i fansinet Nordstjärnan och i Gyllene Hjortens medlemsblad Hjortspår.

Aralantha

Stad Aa Ar Br Ch Da Er Fe Ja Kh La Li No Na Od Se Ti Tu Te Va Åt
Aahren - 18 15 6 37 11 18 5 6 11 14 9 28 12 12 17 2 17 46 22
Aralond 18 - 33 24 24¤ 25 12 23 24 26 29 27 46 30 6 35 20 31 31¤ 41
Brethlavi 15 33 - 21 52 26 33 10 21 6 8 6 31 13 27 12 17 32 61 14
Chelmar 6 24 21 - 42 17 12 16 12 17 20 15 22 10 18 23 4 23 52 28
Dahlen 37¤ 24 52 42 - 26 55 43 14 8 51 46 65 49 49 35 39 20 10 30
Erdamaar 11 25 26 17 26 - 29 14 52 22 5 20 37 23 23 21 11 6 36 16
Feodras 18 12 33 12 55 29 - 23 24 29 32 27 34 22 6 35 16 35 64 90
Jarne 5 23 10 11 42 14 23 - 11 6 9 4 33 7 17 12 7 20 51 17
Khanmar 6 24 21 12 3 15 24 11 - 17 32 15 34 18 18 23 8 11 41 21
Laumarn 11 29 6 17 48 22 29 6 17 - 3 2 39 9 23 6 13 21 57 11
Lindal 14 32 8 20 5 12 5 329 20 3 - 5 42 12 26 31 6 18 60 8
Noedren 9 27 6 15 46 20 27 4 15 2 5 - 37 7 21 8 11 23 55 13
Noldria 28 46 31 22 65 37 34 33 34 39 42 37 - 18 40 45 26 45 74 50
Odels 12 30 13 10 49 23 22 7 18 9 12 7 18 - 24 15 10 29 58 20
Setvi 12 6 27 18 49 23 6 17 18 23 26 21 40 24 - 29 14 29 58 34
Tiria 17 35 12 23 35 21 35 12 23 6 3 8 45 15 29 - 19 15 63 5
Tunmar 2 20 17 4 39 11 16 7 8 13 16 11 26 10 14 19 - 19 48 24
Tuve 17 31 32 21 20 6 35 20 11 21 18 23 45 29 29 15 19 - 30 10
Varli 46¤ 31¤ 61 52 10 36 64 51 41 57 60 55 74 58 58 63 48 30 - 40
Åtuna 22 41 14 28 30 16 40 17 21 11 8 13 50 20 34 5 24 10 40 -

Kommentarer

  • ¤ Bara dvärgar och idioter försöker resa landvägen.
  • Resan mellan Tiria och Erdamaar är beräknad via Tuve. Sker resan över Aahren tar det 28 dagar.
  • Resan mellan Åtuna och Aahren går över Noedren. Sker resan via Erdamaar tar det 27 dagar.
  • Resan mellan Khanmaar och Åtuna går över Tuve. Sker resan över Aahren tar det 28 dagar.
  • Resan mellan Aralond och Erdamaar går på småvägar mellan Söderskogen och Digerträsket.

Randersmark

Stad Al Au Er Ha Ih Ly M Mi Ni Ra Rh Sh Sk Sl Ut Za Ås
Allven - 19 19 16 21 6 12 14 3 12 15 8 24 9 6 18 11 4
Aurvandar 19 - 3 7 6 13 10 6 11 12 4 27 8 21 14 10 8 18
Erdahem 19 3 - 7 3 13 10 9 16 12 4 27 5 24 19 13 8 18
Havaport 16 7 7 - 9 10 4 10 13 7 3 24 12 22 15 14 7 15
Ihre 21 6 3 9 - 15 12 13 18 14 6 29 4 28 21 16 10 20
Lyngre 6 13 13 10 15 - 6 10 3 6 9 14 18 12 6 14 7 5
Lärke 12 10 10 4 12 6 - 16 9 3 6 20 15 18 12 20 13 11
Marnäs 14 6 9 10 13 10 16 - 11 16 7 23 14 15 14 4 3 14
Markevi 3 11 16 13 18 3 9 11 - 9 12 11 21 12 3 15 8 5
Nibble 12 12 12 7 14 6 3 16 9 - 8 20 17 21 12 20 13 11
Randersb. 15 4 4 3 6 9 6 7 12 8 - 23 9 22 15 11 4 14
Rhode 8 27 27 24 29 14 20 23 11 20 23 - 32 8 14 19 19 12
Sharvi 24 8 5 12 4 18 15 14 21 17 9 32 - 29 24 18 13 22
Skvattne 9 21 24 22 28 12 18 15 12 21 22 8 29 - 15 11 19 7
Slänte 6 14 19 15 2 16 12 14 3 12 15 14 24 15 - 18 11 8
Utby 18 10 13 14 16 14 20 4 15 20 11 19 18 11 18 - 7 18
Zaarvi 11 8 8 7 10 7 13 3 8 13 4 19 13 19 11 7 - 11
Åstocka 4 18 8 15 20 5 11 14 5 11 14 12 22 7 8 18 11 -

Wenheim

Stad Ar Br Do Fa Fl Ga He La Ra Ri St Ta Ya
Arnak - 19 8 18 10 9 14 4 9 14 3 12 18
Brantrvik 19 - 11 16 11 14 19 19 6 5 20 27 5
Dolth 8 11 - 14 4 5 10 4 9 6 7 18 10
Fakaz 18 16 14 - 18 9 4 14 19 12 15 16 11
Flaudi 10 11 4 18 - 9 14 6 5 7 11 31 10
Gargul 9 14 5 9 9 - 5 5 15 8 6 13 9
Hernevi 14 19 10 4 14 5 - 10 20 13 11 12 14
Larki 4 19 4 14 6 5 10 - 11 10 5 17 14
Ravindal 9 6 9 19 5 15 20 11 - 5 16 27 8
Rimsir 14 5 6 12 7 8 13 10 5 - 13 24 3
Stafa 3 20 7 15 11 6 11 5 16 13 - 12 15
Talby 12 27 18 16 31 13 12 17 27 24 12 - 22
Yabon 18 5 10 11 10 9 14 14 8 3 15 22 -

Hövding Rannvi har en del att göra. År av vanskötsel under Agnors välde gör att Wenheim har alldeles för få vägar på alldeles fel ledder.

Naronien

Stad Ar Bi Bo Bd Er Ha He Le M Nj Ro Te Tr Tv Un
Arebo - 16 23 13 20 12 5 13 8 20 10 21 4 23 7
Birest 16 - 7 11 28 19 9 3 16 14 6 22 12 18 15
Bokfur 23 7 - 8 25 13 16 10 17 7 13 18 19 11 22
Borgevid 13 11 8 - 19 6 10 8 10 7 5 11 9 10 12
Eravi 20 28 25 19 - 17 25 27 16 25 22 8 16 28 13
Hagre 12 19 13 6 17 - 15 13 4 11 10 9 8 14 11
Hedevi 5 9 16 10 25 15 - 6 13 16 5 26 9 19 12
Ledeby 13 3 10 8 27 13 6 - 13 14 3 18 9 17 12
Motvi 8 16 17 10 16 4 13 13 - 15 10 13 4 18 7
Njarka 20 14 7 7 25 11 16 14 15 - 10 16 15 7 18
Ronäs 10 6 13 5 22 10 5 3 10 10 - 15 6 14 9
Tere 21 22 18 11 8 9 26 18 13 16 15 - 17 19 17
Triti 4 12 19 9 16 8 9 9 4 15 6 17 - 18 3
Tver 23 18 11 10 28 14 19 17 18 7 14 19 18 - 21
Ungtuna 7 15 22 12 13 11 12 12 7 18 9 17 3 21 -

Lägg märke till att Stafgard och Godhem sydost om Tere saknas i tabellen, ock att ett par vägar som tidigare saknades numera har ritats in på kartan. Tag därför avståndsangivelserna till Teretrakten som ungefärliga (och i överkant).

Gränsöverskridande resor

Då tabellerna endast täcker inrikes resor presenteras här avstånden mellan några gränsstäder.

Åtuna Markevi 7
Tiria Lärke 5
Brethlavi Hedevi 7
Odels Ungtuna 12
Noldria Tere 15
Hedevi Yabon 4
Ledeby Yabon 2
Fakaz Birest 6
Fakaz Bokfur 9
Arnak Sharvi 7
Larki Ihre 4
Flaudi Erdahem 5
Ravindal Havaport 3