Mynt

Historia

Konung Edarin införde 155 e.u. nya valörer i form av ett större mynt av varje sort, som var dubbelt så tungt. På de stora mynten finns en kärve på ena sidan och en våg på andra, medan de små mynten har en bild av det aralanthiska kungatornet istället för en kärve. Av denna anledning kallas mynten ofta för kärvar respektive torn.

Efter slaget vid Nebreon år 619 präglades en uppsättning mynt med ett svärd och en sköld på ena sidan, för att fira segern.

Litet silver, stort silver, stort koppar och litet koppar.

Växelkurser

Mynten har ett reellt värde som garanteras av föreningen - 1 stort silvermynt växlas in mot 120 kr. På många lajv används mynten som en riktig valuta, för att t.ex. betala för maten på värdshuset, men ibland används de också som "rekvisita" till affärer som är strikt inlajv, t.ex. en muta.

Mynten görs i koppar, silver och guld vilka växlas in tolvfalt mellan varje valör.

Mynt Värde KT KK ST SK GT
Koppartorn 5 kr          
Kopparkärve 10 kr 2        
Silvertorn 60 kr 12 6      
Silverkärve 120 kr 24 12 2    
Guldtorn 720 kr 144 72 12 6  
Guldkärve 1 440 kr 288 144 24 12 2