Tillståndet i världen 635

Världsgruppens rapport till årsstämman 2003.

Eftersom de mesta arrangörsmödorna under året kretsat kring Naronien och Wenheim är informationen därifrån rikligast. Aralantha kan sägas ligga i träda. Så viktiga händelser kan ha inträffat där under året som vi ännu inte vet något om. Framtida arrangörer kan komma att lägga till sådan retroaktivt.

Naronien

Kriget mellan Keis Naronien och Njarka har hettat till ordentligt under året. De rapporter som nådde Borgevid under förra vintern visade sig stämma och Njarka gjorde en rejäl framstöt mot söder. Borgevid belägrades, dock utan allvarliga försök att ta staden. Samtidigt anfölls Birest som efter heroiska försvarsinsattser slog tillbaka fienden.

Belägringen av Borgevid bröts till synes utan anledning av njarkanerna under hösten och trupperna retirerade under ordnade former norrut. Dock har sommaren ägnats åt att befästa en gräns betydligt söder om den tidigare, och landsbyggden norr om Borgevid har plundrats grundligt.

En hård vinter väntar nu för Naronien. Trakterna kring Borgevid är förödda och hoppet står till hjälp från wenheimarna i Triti. Flera förmögna familjer i Borgevid har efter belägringens hävande börjat flytta sina tillgångar till Triti.

Den undre världen i Borgevid verkar vara mycket aktiv. Belägringen gav upphov till mycket smuggling och flera driftiga affärsmän tycks ha tjänat på det. Prins Kei försöker dock upprätthålla ordningen och hans vakter sprängde bland annat en olaglig spelhåla kallad "Källarn".

Teres ställningstagande i kampen mellan Borgevid och Njarka är osäker. Furstendömet höll sig neutralt under året. Osäkerheten inför nästa år är avsevärd. Kyrkan har däremot varit en kraftfull och aktiv allierad till prins Kei, både militärt, moraliskt och med andra krafter.

Allt fler uppgifter bekräftar ryktena att dvärgarna lämnat Städets Stad. Var är osäkert, men det flesta talar om norr- eller västerut.

Se även Anders Fridborgs text "Prins Keis dagbok för år 635".

Wenheim

Inga stora händelser finns att rapportera från Wenheim. Problemen med oregerliga vättar och kringströvande vätteband består. Njarka skylls för att utöva dåligt inflytande på de lättledda vättarna.

Se även Lennart Egerqvists text "Kort om Wenheim 635" som världsgruppen granskat.

Aralantha

Inga omvälvande händelser har inträffat. Riket styrs av ett råd i Aahren som dock inte är så handlingskraftigt. Det politiska kaos som inbördeskriget lämnade efter sig består. Bland annat saknar flera jarladömen fortfarande dugliga jarlar. Ekonomiskt sker dock en långsam återhämtning, tyvärr hämmad av de politiska problemen.

Vapenstilleståndet som upprättades mellan jarlarna av Åtuna och Odels samt friherren av Öska å ena sidan och Nars ätt å andra sidan löper ut om ett år. Frågan vad som händer sedan är fortfarande öppen. Jarlen av Odels kommer antagligen att fortsätta freden, men hur ställer han sig till en ny jarl i Noedren? Åtunas ställning är också mycket osäker. De senaste åren har jarlen där agerat som herre i eget rike.

Både Erdamaar och Tuve saknar fungerande jarlar. Jarl Bolme i Erdamaar är senil och jarl Grip i Tuve visar klara tecken på galenskap. I bägge städerna är det jarlarnas rådgivare som i praktiken har makten.

I Aralond har nordbornas återflyttning till de två friherredömen de fått i stort sett genomförts.

Randersmark

Det har inte inträffat några stora händelser i Randersmark under året. Den oro som under flera år märkts har dock fortsatt. Kritiken mot kungen och drottningen som började under hans konvalencens efter slaget vid Hovas kulle har inte dött ut utan har snarare förstärkts de senaste åren. Många olika spänningar anstränger det Randerska samhället.