Tillståndet i världen 638

Världsgruppens rapport till årsstämman 2006.

Sammanfattningen nedan innehåller det vi uppfattat vara händelser av intresse för vidare spel i Erborigien och som också har berört det gångna årets arrangemang. Då få av dessa utspelats i Ahralantha betyder det att redogörelsen där är mer knapphändig.

Naronien

Vapenvilan mellan prins Kei och furst Kloskarpe av Tere fortsätter liksom förhandlingar om ökat samarbete. Religionen är dock en olöst fråga då kyrkan i Borgevid inte kan acceptera ödesdyrkan och Tere hårdnackat håller fast vid den gamla tron.

Njarka har hållit sig lugnt under året och inga större trupprörelser har skett. Mindre trupper har dock synts oroväckande långt in på Keis territorium.

Under hösten skedde en större brand i Borgevids hamn och prins Kei försvann under en längre tid från staden. Även om förtroendet för prinsen är stort började olyckskorpar sprida rykten om att prinsen övergett staden, att tronarvingen var kidnappad, att branden var anlagd, att brunnarna på landsbygden sinade och att Njarka snart stod för dörren med en drake i koppel. Då prinsen kort efter midvinter visade sig i staden dog ryktena snart ut.

Randersmark

Det finns stora motsättningar i Randersmark mellan de som stöder konungen och de som inte gör det.

Konung Vidar med sina närmaste mannar lämnade Randersmark och höll sig borta under den första halvan av året. När han återvände var han vid mycket gott mod och de konungatrogna har nu fått nytt hopp. Var drottningen i exil befinner sig är inte känt.

Ahralantha

I Ahralantha har inga händelser av större ekonomisk, religiös eller politisk vikt skett. En glädjande nyhet är dock att jarl Dana äntligen gift sig och vi hoppas hon är ett gott exempel för Aralanthas alla ogifta jarlar.

Gyllene hjortens orden

I år firade den Gyllene Hjortens orden 20 års minnet av dess instiftande av Dvärgakonung Dvalin. Ordensmedlemmen Weira avslöjade sitt rätta jag som Jarl Linn Marke Hammarvall och bjöd på fest i Noedren vid vilken Ebhen Kettilsson Rave blev både gift och dubbad till riddare.

Under året har jakten på två draugar skett. Den förste ringbäraren Egil fullgjorde sitt uppdrag då den gamle fursten Tre Nätter av Triti fick bita i gräset under tidigare nämnda festlighet när han föll för konung Vidars svärd. Vidar var uppbackad av flera ordensmedlemmar av randersk nationalitet av vilken särskilt nämnas bör Vigdir som stupade i försvar av sin konung och nu har sitt namn inbroderat på Gyllene Hjortens fana.

Den andra draugen som gäckat oss, furst Agnor av Gargul, har trots tappra insatser ännu inte dräpts. Hoppet står till ringbäraren Garm och hans följeslagare som i kampen mot Agnor lierat sig med en tredje draug Furst Isengård av Njarka. En oroväckande händelseutveckling är att Elona alias den vita vargen alias Lokes brud som blivit spådd att hon kommer "med stor möda den onde att föda" blev gravid under senvåren och har valt att slå följe med furst Agnor.