Tillståndet i världen 639

Världsgruppens rapport till årsstämman 2007.

Naronien

Njarka invaderade under våren, Hagre föll under hösten och Njarka kontrollerar halva Keis Naronien. Prins Kei är försvunnen och det spekuleras i att hans barn blivit kidnappade av Njarka. Lokes kraft är stor på den ockuperade marken, en oförklarlig uppgivenhet drabbar folket, hästar råkar i sken, brunnar sinar, och folk blir tokiga. Försvaret av Naronien leds i allt större utsträckning från Triti, under riddar Silverlans. Borgevid är omskuret men inte belägrat; det har varit på gränsen till omöjligt att ta sig in eller ut ur staden men några få har ändå lyckats. Vapenvilan med Tere fortsätter men det är osäkert hur länge Tere är på Naroniens sida.

Njarka

Situationen i Njarka innebär fortsatt förtryck mot folket. De senaste militära operationerna har präglats av en påtaglig målmedvetenhet och förvånande kompetens, särskilt till skillnad från den förra kampanjen.

Tere

Tere, som långsamt närmat sig Naronien de senaste åren, har hamnat i en svår situation i och med Njarkas senaste anfall. Njarka utövar påtryckningar officiellt och underminerar Kloskarpes makt även på andra sätt.

Wenheim

Förutom oroligheter orsakade av Njarkiska vättar har landet klarat sig undan Njarkas frammarch och den lokesinfiltration som avslöjades förra året har inte gjort några väsen av sig. Hövding Rannvi fattade dock beslut i slutet av året att lämna tillbaka Triti till prins Kei så att det kan utgöra bas för det fria Naroniens försvar.

Randersmark

Kungens makt är svag men han sitter kvar. Intriger pågår mellan olika klaner. Två märken, ledda av riddar Ebhen och bistådd av Armand Röde, har skickats till Naroniens hjälp.

Ahralantha

Aralantas jarlar börjar äntligen yngla av sig. Både jarl Dana och Jarl Linn har nedkommit under året. Läget i Aralantha är ljusare än på länge, och prinsessan Svava börjar successivt ta allt större del i styret (men ännu dröjer det ett par år innan hon officiellt kan bestiga tronen). Att bistå Naronien mot de senaste anfallen står dock utom rikets makt, inbördeskrigets skuggor är fortfarande långa. Vissa jarlar visar dock personligt intresse för att skicka hjälp, bla jarl Meiron.

Gyllene Hjortens orden

Två draugar, Agnor av Gargul och Isengård av Njarka, dräptes av ordenshjältar. Den Vita Vargens mästarinna (hon som skulle föda den onde eller stoppa Loke) hann dessvärre falla offer för Agnor och finns, liksom hennes nyfödda barn, nu i Höders salar.

Prins Kei (kidnappad av Njarka) hittades av ordensfolk i närheten av Norrskenströskeln men kunde inte befrias och är nu troligen förd till Loke själv. Hans ring (”seendets ring”) har fallit i händerna på ett Njarkiskt spejarförband och jakten har gått från Kamor stenar till Tere stad. Frågan är om de har lyckats föra sin skatt till Njarka eller om det fortfarande finns tid att finna ringen. Tappra ordenshjältar fortsätter jakten på ringen. Även prinsens barn (Almar & Grimar) är kidnappade av Njarka och befinner sig enligt våra uppgifter troligen vid Ormsnäs, nära Norrskenströskeln. Prinsessan Svava, som tagit sin brors, prins Eduron, plats som beskyddare till orden, har understrukit vikten av att rädda prins Keis äldsta son snarast. Två separata räddningsuppbåd med folk från orden har skickats ut. Svava sände även Rättvisans svärd (ett av de tre svärd som gavs till Nar och som sedan besegrade Mornam) till Ulver för att föra till Borgevid tills Almar själv kan ta det.

En ond Ahralantisk magiker, Targrim, är på jakt efter de fyra elementarkrukor som en gång bistod orden i besegrandet av trollkarlen Zaffra och sedan grävdes ned för att skydda Ahralantha mot Lokes makt. Några goda magiker, bistådda av orden, har dock hunnit före och lagt vantarna på åtminstone två krukor (en vid Kamor stenar och en vid Gyllene Hjortens världshus).

Zaardras i Björkskogen har drabbats av ofrivillig barnlöshet – detta kan vara kopplat till ett ont träd som Kamors ande sade att någon planterat i skogen.

Lokes ondska som skrämmer härarna på den ockuperade marken i Naronien undersöks också av folk från orden.

Under året som gått har Gyllene Hjortens orden har fått 12 nya medlemmar och två nya riddare: Kraka Kartriterska och Bard av Zaardrasfolk. Tyvärr är det risk att vi förlorat en ordensriddare då Rafner försvarade Hagre när det föll och sedan dess inte hörts av.