Tillståndet i världen 640

Världsgruppens rapport till årsstämman 2008.

Naronien

Prins Kei är fortfarande försvunnen men hans äldste son prins Almar är återkommen och leder tillsammans med riddar Silverlans försvaret av Naronien. Försvaret är koncentrerat till Triti. Vid midsommar bränner en mindre grupp Lokespräster Friggstemplet i Hedevi. I mitten av sommaren går Njarkas här från Hagre mot Motvi, det fria Naroniens styrka ledda av Silverlans och prins Almar lämnar Triti för att undsätta staden. På vägen blir de genskjutna av Njarkas andra här från Tver. Der fria Naronien bestämmer sig för att möta Njarkas styrkor vid Nares klinga. Slaget står den sista i Tystetid och slutar med att Njarkas här tvingas till reträtt efter att det ondskans frö som gett Njarka fördelar på området oskadliggjorts. Njarka går i vinterläger i Hagre medan det fria Naroniens trupper drar sig tillbaka till Triti.

Njarka

En härförare, Varka Blodstand, utsätts för två mordförsök under sommaren men överlever och deltar i Njarkas delegation vid Teres val av ny furste. Soldater tvångsvärvas från de ockuperade områdena.

Tere

Furst Karel Kloskarpe mördas under hösten och till ny furste väljs hans son Keral Kloskarpe. Något som kan förväntas innebära ett närmande till Naronien även om inga nya avtal ingås.

Wenheim

Hövding Rannvi rustar, befäster och förstärker borgar och försöker medla i den ökande konfl ikten mellan vättar och människor. Vissa vättar har nämligen infl uerats av Njarka medan andra är lojala mot Hövding Rannvi och ytterst ointresserade av att hamna under sina gamla herrar igen.

Randersmark

Kung Vidar har återhämtat en hel del av sin position och han är inte längre öppet ifrågasatt. Det råder dock ett spänt lugn mellan klanerna som mycket väl kan leda till nya utbrott.

Aralantha

Rådet har god kontroll över landet, främst genom de tre främsta jarlarna i Chelmar, Odels och Noedren. Detta triumvirat dominerar rådet. Det finns inga tecken på att Aralantha kommer att komma till Naroniens undsättning i stor styrka men enskilda initiativ till bistånd tas främst från jarlen av Odels, men även jarlarna av Chelmar och Noedren bidrar. Till exempel fi nansieras de lombiska skepp Almar fått till att sätta en fl otta i Fyldiavettn av Noedren.

Gyllene Hjortens orden

Många av ordens medlemmar beger sig efter midvinter mot Ormsnäs för att försöka frita prins Keis söner. När de blir upptäckta vid ett fritagningsförsök, splittras de och måste fl y från platsen. Prins Almar passar dock på att fl y under tumultet och ger sig i lag med motståndskämpen Slaghök och hans mannar. Ordenshjältar hittar och återbördar prins Almar till Naronien efter att ha avslöjat att Slaghök inte är någon annan än Njarkas förra furste Karg.

Ett ondskans frö grävs upp vid Heygins topp och förs till templet i Hedevi. Vid midsommar lyckas några hjältar, med älvors hjälp, återta Nars ögonring från Lokesprästen Greshnod. Ringen och Rättvisans svärd ges till prinsen. Flera ordenshjältar deltar vid slaget vid Nares klinga. Med hjälp av ringen avslöjas ett ondskefullt frö vid Nares klinga och med prästerlig kraft och Rasyns magiska handskar kan dess kraft hållas stången.

Vid midvinter besegras den onde magikern Targrim och genom en seendes ceremoni avslöjar magiker hemligheter om ondskans frön. Olika framtider speglas, ett Borgevid som faller med en övergiven prins, en kvinna som blöder, eller en vår som kommer. Hartass rapporterar även från Tere där en ödespräst hade en olycksbådande framtidssyn vid furstevalet. Varka Blodstand, en fruktad befälhavare för Njarkas trupper, övervakade furstevalet i Tere då Keral Kloskarpe valdes. Trots två mordförsök under sommaren lever hon ännu.