Tillståndet i världen 641

Världsgruppens rapport till årsstämman 2009.

Naronien

Prins Kei är fortfarande försvunnen liksom hans yngste son Grimar men hans äldste son prins Almar leder tillsammans med riddar Silverlans försvaret av Naronien. Trupperna är koncentrerade till Triti och Ronäs. I Ronäs har friherre Ormklyve, som även är skattmästare, hand om mönstringen av nya trupper. En långsam uppflyttning av mindre trupper sker i största hemlighet under senhösten längs Fyldiavettnas östra strand och norr om Birest.

I förstesådd bryter Prins Almars flotta blockaden av Borgevid, förstör delar av Bokfurs flotta och sänder resten på flykten. Ett svältande Borgevid får därmed äntligen möjlighet att ta emot förnödenheter igen. Prins Almar kontrollerar därefter Fyldiavettna.

Motvi faller i början av Sunnifagn för Njarka utan större stridigheter. Detta eftersom stadens borgmästare, utan befälhavarens goda minne, frivilligt lämnar över stadens nycklar till Njarkas delegation som leds av en mycket vacker prästinna. En blodig utrensning sker i Motvi när Njarka tvångsvärvar och förslavar de dugliga, stjäl det värdefulla och bränner ned resten.

Hjälten under brandkatastrofen i Borgevid, kapten Ottoson, giftmördas på en fest under hösten i Borgevid. Illasinnade rykten går om att hon egentligen var en förrädare på Njarkas sida.

Njarka

Trots fortsatta spänningar mellan kyrkan och militären så utförs alla order i den innersta cirkelns namn och Njarka röner stora framgångar, i synnerhet i Motvi och även om blockaden av Borgevid är bruten kontrollerar Njarka hela landsidan runt staden.

Motståndsmannen Slaghök och hans tappra mannar fortsätter att gäcka Njarka på dess eget territorium och fler folk värvas till hans rörelse. En ny motståndsrörelse mördar också en präst i Bokfur och sätter eld på garnisonen.

Detta är dock enbart mindre bakslag för det mäktiga Njarka som svarar med att hålla sitt folk ännu hårdare.

Tere

Tere öppnar upp handelskanalerna mot Naronien och furst Kloskarpe utlovar militärt stöd så snart de säkrat sina egna gränser. Njarka som är missnöjd med Teres närmande mot Naronien svarar med att attackera och plundra mindre gårdar i trakterna av Motvi.

Wenheim

Hövding Rannvi fortsätter rusta och göra sig beredd på att försvara om kriget kommer till dem. Wenheim gav tillbaka Triti till Naronien men har i övrigt inte stött Prins Almar med vare sig manskap eller pengar. Konflikten mellan vättar och människor har bedarrat då de mest bråkiga av vättarna har gett sig av till Njarka.

Randersmark

Kung Vidar sitter fortfarande kvar på den Randerska tronen men kungamakten är alltjämt ifrågasatt. Vidarsborg, en Randers handelsstation, har återuppbyggts på Rakenälvens norra strand. De Randerska ryttare som slagits på Prins Almars sida, bla vid Nares klinga har nu återvänt till Randersmark.

Aralantha

Triumviratet bestående av Jarl Linn, Jarl Dana och Jarl Meiron fortsätter att styra både rådet och landet men det börjar spekuleras om inte prinsessan Svava snart är mogen att axla tronen. Den kungliga budbäraren Herr Tride har under åren byggt upp budbärarordens makt bl.a med hjälp av att konfiskera Mornamitiska gods men tvingas efter att bli anklagad för ekonomiska oegentligheter att fly landet.

Spekulationer i salthandeln orsakar finanskris I Aralond och undergräver Jarls Sorgtungs position.

Gyllene Hjortens orden

Två nya dystra framtidsprofetior kommer till ordens kännedom. Den första uttalas av en flykting från Njarka som hört profetian från en ful Lokeprästinna. Den andra hittas nedskriver på midsommar vid Gyllene Hjortens världshus, dit Prins Almar bjudit på gästabud för att tacka orden som befriade honom ur hans fångenskap förra året.

Drakätten Vargbane skickar folk för att be om hjälp med en draug i Tere till Världshuset Gyllene Hjorten efter att ha hört att det är där man hittar orden.

Hartass och Cedrik fick på midvinter Fagerhjul av älvorna och med dess hjälp kunde de avlägsna ett ondskans frö på Talls hällar och på så sätt försvaga den mörka älvasystern. Under midsommar lurar de Nars medaljong av den mörka systern och befriar den ljusa. Med hjälp av båda seendets ting letar de sedan under hösten efter roten till ondskans frön.

Svart snö (Rana, Garm, Nora, Vanja, Isa, Ylva, Fafne, Eina) håller på att etablera sig som motståndsrörelse inom Njarkas territorier för att konkurrera med Slaghök. Mindre räd mot Bokfur utförs under tidig vinter – en präst dör, templet bränns liksom garnisonen och delar av flottan. Svart snö har stöd av Prins Almar och av handelsmannen Irrfärdur.

Njarka har genom Varka Blodstand utfärdat pris på Gyllene Hjortens ordens medlemmars huvuden.

Lärka avslöjar Lokesdyrkare i Aahren.