Tillståndet i världen 642

Världsgruppens rapport till årsstämman 2010.

Naronien

Naronien har under året till stora delar präglats av kriget mot Njarka. Inledningsvis hade Det Fria Naronien under prins Almar och dennes härförare Silverlans stora framgångar. Detta var möjligt då källan till den ondskefulla magi som i flera år skrämt slag på hästar och härar hade funnits och oskadliggjorts. Även enskilda initiativ var framgångsrika. Under vintern brändes stora delar av Bokfur av en liten grupp ensamma kämpar, något som visade att Njarka på intet vis var säkert även långt bakom fronten.

Segrarna fortsatte under sommaren. I en rad skärmytslingar lyckades man steg för steg återta de delar av landsbygden som Njarka kontrollerat söder om Borgevid. Långsamt trycktes Njarka tillbaka, och till slut hade Hagre ringats in av Silverlans styrkor. Under den tidiga hösten stod det hårda slaget om staden som slutade med naronsk seger.

Under hösten planerades befrielsen av det belägrade Borgevid. Riddar Silverlans skulle leda trupperna från Hagre mot den inringade staden, och prins Almar skulle koordinera styrkorna i staden. Njarka samlade dock alla styrkor man kunde uppbåda och skickade dem söderut. Vättar, resar och bestar av olika slag som få skådat förr siktades i de njarkiska leden. Silverlans fördröjde den nya härens ankomst till Borgevid så länge som möjligt, men strax innan midvinter var de framme. Den naronska huvudstyrkan under Ormklyve hade kommit söderifrån och befann sig också utanför staden. Ett våldsamt slag utbröt.

Under slaget sviktade de naronska styrkorna och Borgevids mur rämnade. När det såg som mörkast ut dök lika plötsligt som oväntat Prins Kei upp med en mindre härstyrka. Prinsens återkomst göt nytt mod i de naronska trupperna, och de lyckades vända slaget och besegra Njarkas härar. Priset var dock högt, och överstepräst Derion Dahl hade sårats svårt i striderna.

Keis återkomst efter flera års bortovaro gladde och förundrade naronierna. Vid den efterföljande segerbanketten förklarade Kei att han förts över Norrskenströskeln för att ges till Loke, men att dvärgarna som letar efter Dúrin fann honom och räddade honom. Det var en Kei vid god vigör som återtog tronen i Borgevid från sin son Almar, och som signalerade framtidstro och stora planer för Naronien.

Njarka

I Njarka har den härskande strukturen börjat krackelera. Prästerskapet var inte aktiva på det sätt som många hade förväntat sig under slaget om Borgevid. Den desperata framryckningen under senhösten när alla reserver tömdes och alla levande varelser som kunde hålla ett svärd eller en klubba skickades i fält var en sista kraftansträngning. När slaget förlorades punkterades Njarka, och deras motståndskraft är utsuddad. Efter slaget om Borgevid påbörjades genast planeringen för att marschera de naronska trupperna upp till Njarka, för att en gång för alla göra slut på kriget.

Tere

I Tere har det generellt sett varit lugnt under året. I enlighet med furst Kerals löften har handeln med Naronien utökats, och Teriskt stål omvandlats till guld och silver i takt med att den naronska hären rustats. Det millitära stödet till Naronien som Tere utlovat har dock lyst med sin frånvaro, enligt vissa för att beröva ätten Järhierta de inkomster som enligt ett avtal med fursten skulle tillfalla dem under det första året som terisk trupp befann sig utanför landets gränser.

Wenheim

Rannvi har valt att hålla sitt land utanför konflikten i Naronien, och har istället under året fortsatta att rusta sina egna gränser. I övrigt har problemet med vättar, allierade med Njarka, som ställer till problem, fortsatt.

Randersmark

Även i Randersmark har det rådig relativt lugn. I samband med slaget om Borgevid sände Vidar en trupp ryttare, och ville i utbyte mot detta ha en mängd handels privilegium samt en offentlig ursäkt för att randersmarkarnas prestationer dittills i kriget inte fått tillräcklig uppskattning. Vilka av kraven som faktiskt uppfylldes från Naroniens sida är än så länge oklart.

Aralantha

Arlantha har börjat förbereda sig för den stora händelsen 643, prinsessan Svaras kröning. Borgar har rustats, kläder sytts upp och skor putsats. Överallt fixas och donas det, och i mörka hörn smids ränker bland dem som hoppas på att vinna den framtida drottningens gunst.

Gyllene Hjortens orden

Gyllene Hjortens orden spelade en viktig roll i slaget om Borgevid. Medlemmar ur orden dödade Njarkas härförare Varka Blodstand. Vid aktionen dödas dock ordensriddaren Kraka Kartriterska, vilket profetior förutspått. Andra ordensmedlemmar befriade en tillfångatagen tempeldanserska innan slaget.

Prins Grimar av Naronien befriades under sen hösten av medlemmar ur motståndsgruppen Svart Snö, som bland annat består av medlemmar ur orden. Han fördes dock inte hela vägen söder ut då hans sköra hälsa inte tillätt längre resor, därmed har återförenandet av hela den naronska härskarfamiljen fördröjts något.