Tillståndet i världen 646

Världsgruppens rapport till årsstämman 2014.

Naronien

I Naronien har furst Kei fortsatt att konsolidera sin makt. De politiska frågor som dominerat rör relationen till Birest och till Wenheim.

Den delegation som framförde ett frieri till hövding Rannvi å furst Grimars vägnar fick återvända till Nemevid med ett vänligt men bestämt nej som svar. Även om beskedet knappast var förvånande mottogs det inte med glädje. En total förlust är det dock inte för Naronien, eftersom Wenheims motvilja till att gå med på en fredlig kompromiss som denna kan användas i propagandan för att framställa Rannvi som den oresonliga parten i konflikten. Dessutom gör rykten gällande att Grimar själv skulle vara lättad att slippa äktenskapet - han härskar hellre själv i Gargul.

Naroniens hållning gentemot Birest förändrades drastiskt under våren. Tidigare har Kei hanterat sin avfälling till son med en sammanbiten tystnad. De som velat undvika furstens raseri har följt hans exempel och ignorerat den lilla fristaden. Efter att Grimar blev bestulen på styrkans svärd förändrades dock detta. En grupp chelmarriddare som påstods ha fört svärdet till Almar utpekades som skyldiga av Naronien, och hela den Naronska propagandaapparaten har därefter mobiliserats mot Birest och dess prins. Olyckskorpar spekulerar nu i om den fred som rått sedan Njarkas fall kanske kommer att brytas inom kort. För mer information om läget i Birest, se denna text.

Under ytan har en konflikt brutit ut mellan furst Grimar och kansler Ulvagård. Grimar är övertygad om att Ulvagård är ute efter Grimars furstetitel, en lögn som planterats hos honom av ordern i form av ett förfalskat brev.

Wenheim

I Wenheim inväntar man oroligt ytterligare framstötar från grannen i väster. Furst Grimars frieri till hövdingen avvisades givetvis men det finns en påtaglig risk för maktövertaganden eller rentav invasion av naronska trupper. Hövding Rannvi har en fortsatt stark ställning och ses av många som det bästa skyddet mot furstarna och en återgång till förtrycket som rådde under Agnor, men särskilt i de västra delarna av landet finns även de som börjat tala väl om furst Kei och hans yngste son. Nemrals näve är ständigt aktiv och blandar lockelser och hot för att få vanliga wenheimare att sympatisera med Grimar; rörelsen har dock inte vågat sig ända upp till Gargul och motståndet i Wenheims centrala, östra och norra delar är ännu massivt.

Aralantha

Läget i Aralantha är i stort sett oförändrat. De som hoppats på att drottning Nannas död förra året skulle ändra Aralanthas hållning till Naronien har än så länge förblivit missnöjda. Drottning Svava har fortsatt sin avhållsamma politik gentemot Naronien, och istället fokuserat på interna angelägenheter.

Randersmark

I Randersmark har inga speciella händelser tilldragit sig under året.

Kyrkan

Även om Aralantha inte tagit officiell ställning mot furst Kei så är kyrkan mycket tydlig med att furstarnas Naronien nu har avvikit från den rätta vägen hos gudarna. Templen i Naronien hålls mestadels stängda men det händer att kringvandrande präster reser mellan byar på landsbygden för att blota med folket och hjälpa dem att närma sig gudarna där så behövs. Detta är dock inte riskfria uppdrag och det händer att präster dödas eller försvinner.

I Birest är kyrkan däremot mycket närvarande, både genom sina präster och genom Chelmarorden som har en stark trupp i staden.

Gyllene Hjortens orden

Under året har ordens fokus varit på furst Kei, Grimar och utvecklingen i Naronien, på styrkans svärd, på draugen Bodvar, samt på att stödja prins Almar och Birest med underrättelser och beskydd. Nu när det börjar hetta till på grund av styrkans svärd känns hotet mot Birest ännu större. Orden kunde med gemensamma krafter och gott samarbete lägga beslag på svärdet under våren. Svärdet hamnade dock inte hos Almar, som en del tänkt sig, utan istället hos Svava.

Det har framkommit ledtrådar om hur Bodvar eventuellt kan stoppas trots att ringen är trasig. Ledtrådarna har kopplingar till någon text som Zaffra verkar ha läst för länge sedan och till Lokespräster. Zaffras text påträffades i en grotta i Randersmark, där en del medlemmar träffades under sommaren. Samtidigt svors Ulver in som ny medlem i orden.

Under hösten samlades många ordensmedlemmar i en lada i närheten av Ledeby. Bland annat de tre ordensriddarna var på plats. Eara svors in som ny medlem i orden. Alrik anklagades för att ha talat bredvid mun om orden till Eara. I den slutna omröstningen som följde röstade majoriteten för att han skulle frikännas. En plötslig händelse utmynnade i vilda diskussioner, vilka slutade med att två ordensmedlemmar valde att gå ur orden – Alrik och Vendel. De kommer inte längre ihåg att de varit med i (nya) orden.