Tillståndet i världen 647

Världsgruppens rapport till årsstämman 2015.

Naronien

Efter ett par år av relativt lugn har livet under furstarna nu blivit vardag för det naronska folket. De flesta verkar acceptera styret, och även om det fortfarande finns en del orosmoment ser man stabilitet och fred inom riket som tillräckligt viktigt för att inte ifrågasätta härskaren.Världsgruppens rapport till årsstämman 2013.

Det har blivit mycket svårare att dyrka gudarna och även om öppna förföljelser av vanliga asadyrkare ännu inte förekommer gör man klokt i att hålla sina blot i hemlighet. Präster syns sällan till ute bland folket och strömmen av besökare vid de större templen i städerna har sinat, eftersom få vågar bli sedda på sådana platser. Läget är bättre i Triti än i Nemevid, men även där bör man tänka sig för innan man blotar bland främlingar.

För folket i Birest har situationen stadigt försämrats, med brist på mat och utsäde och ständiga rykten om att furstarna planerar ett anfall mot staden. De stadsbor som har släkt och vänner på annat håll har flyttat eller åtminstone skickat bort sina barn, men för resande försvåras läget av de allt mer självsäkra rövarbanden som bevakar vägar och stigar söderut. I slutet av året försvann furst Keis marsk, Holtvar Bjursson Raske, som färdades i förklädnad i trakterna kring Ledeby, och snart spreds rykten om att han före sitt försvinnande färdigställt en anfallsplan för att krossa Birest en gång för alla. Att något ont snart kommer att drabba staden är de flesta överens om, även om få vet närmare besked.

Vid midvinter förlovade sig furstarnas furste med Eoanna Örnkrona, och bröllopet kommer att stå under sommaren 648.

Wenheim

Hövding Rannvis ställning är fortsatt stark, trots eller kanske tack vare det upplevda hotet från Naronien. Där man i början sett Nemrals näve som vänliga grannar som hjälper till där det behövs har nu tillräckligt många berättelser spridits som visar fram helt andra sidor av organisationen, och även i de västra delarna av landet där Näven är stark är det få som skulle vilja byta sin fria hövding mot en furste. Den wenheimska identiteten är starkt knuten till just uppror mot furstar och man ser med skepsis eller öppen fientlighet på den som talar sig varm för en furste av Gargul.

Randersmark

Konung Vidar har varit mer och mer tillbakadragen efter drottning Nannas död. Missnöjet i landet fortsätter att pyra, men hoppet om att prins Gorm snart ska ta över håller kungens fiender lugna. Prins Gorm är dock ogift och därmed omyndig, och randersk politik domineras därför av giftermålsplaner. Alla klaner vill se någon ur sitt eget led bli drottning, dels för att få ta del av äran och dels för att på så vis få sätta sin prägel på Randersmarks framtid.

I en fråga har man dock börjat gå från ord till handling, nämligen vättefrågan. Det har blivit allt vanligare att enstaka otåliga unga kvinnor och män korsar gränsen till Wenheim för att jaga vättar. Officiellt är detta olagligt eftersom kung Vidar lovat hövding Rannvi att någon vättejakt inte ska ske, men i praktiken hyllas ofta vättejägarna som hjältar ute i byarna. Det faktum att man från Randersborg är tvungen att driva på för att de skyldiga ska bestraffas minskar bara centralmaktens popularitet ytterligare.

Under året har prins Gorm blivit utsatt för inte mindre än tre mordförsök. Hans yngre bror prins Kettil har också insjuknat i en okänd sjukdom.

Aralantha

Drottning Svava har legat på magikergillet i Aahren om att de borde återupprätta det skydd som elementarkrukorna en gång utgjorde längs landets nordliga gräns. Magikergillet måste dock fundera vidare på saken, till drottningens stora förtret.

Även i Aralantha viskas det mycket om giftermål, men än så länge förblir drottningen ogift. I övrigt har det politiska läget varit lugnt.

Kyrkan

Inom kyrkan har det inte skett några omvälvande saker under året. Läget är ungefär som året innan. Kyrkan ger fortfarande sitt stöd till prins Almars Birest.

Orden

Under året har Ordens fokus liksom året innan varit på furst Kei, Grimar och utvecklingen i Naronien; på draugen Bodvar, drottning Svava och hennes släktingar, samt på att stödja prins Almar och Birest med underrättelser och beskydd.

Ordensmedlemmar tror att Bodvar eventuellt kan utplånas trots att ringen numer är trasig. Det nya spåret går ut på att hitta fyra elementarstenar – ett från varje element. Till sin hjälp har Orden luftmagikern Vindtörne och den nya medlemmen Loria, vilka har varsin sten.

Ordensmedlemmar har även sett ett magiskt föremål som varit borta en längre tid. Detta föremål kan spåra ondska. Föremålet bör vara användbart för drottning Svava och hennes släktingar – så de åtminstone vet om Bodvar är i närheten eller ej. Ordensmedlemmar har en viss bevakning på Prins Gorm, som har utsatts för mordförsök samt Prins Kettil som har drabbats av en sjukdom. Ordensmedlemmar har god kontakt med drottning Svava, även om hon inte känner till själva orden.

Inför midvinter samlades många ordensmedlemmar i en stuga på jarl Linns marker utanför Noedren, kallade av Jorund. Två ordensriddare kunde svära in de fem nya medlemmarna Garm, Lo och Varga av Zaardras, danserskan Minna samt den ört- och läkekunniga kvinnan Loria. Under kvällen fördes diskussioner om hur orden skulle fortsätta sitt arbete:

  • Det framkom att Kei verkade arbeta med något nytt vapen, som påminner om ondskans frö. Detta bör bevakas.
  • De två elementarstenar som saknas bör man leta efter.
  • Kei har upprättat en dödslista där bland andra Bard, Faron, Tiili, Daran och Ulver står med.
  • Kei har enligt flera källor anfallsplaner mot Birest. Vissa medlemmar antar att Wenheim ligger näst på tur efter Birest, om det inte intas innan.
  • Samtliga närvarande utsattes för ett mordförsök genom förgiftning. Förövaren arbetade för Kei och kom i följe med passerande Chelmarriddare, vilka snabbt förkortade hans liv. Det var oklart huruvida någon speciell skulle förgiftas eller bara så många som möjligt.