Tillståndet i världen 652

Världsgruppens rapport till årsstämman 2020.

Naronien

Furst Grimar är för tillfället öppen för förslag om nya utmaningar att ta sig an. Detta efter att hans far, Furstarnas Furste: Furst Kei, befriat honom från hans tjänst som furste över Weinheim. Detta skedde (enligt ryktet) inför öppen ridå under ett furste-möte i Nemevid. Ingen ny furste av Wenheim har utsetts.
Byggandet av det torn som var tänkt att efterlikna Nems gadd tycks ha avstannat helt och det ryktas att folket i Nemevid istället fått nytt byggmaterial till sina hus.

Wenheim

Wenheim går fortsatt starkt framåt. Kraften som släpptes lös under Stormidsommar har fortsatt hjälpt wenheimarna att hålla stånd mot Naroniens ränker. Näven har försvagats allt mer i landet och de som tidigare varit öppna anhängare har på sistone hållit låg profil.

Aralantha

Från söder intet nytt. Inget omvälvande tycks ha skett i Aralantha.

Randersmark

Inte heller från Randersmark har något hörts det senaste året.

Gyllene hjortens orden

Inga nya medlemmar har svurits in och orden har inte bjudit in till några officiella möten.

Kyrkan

Prästerskapets böner att Grimar ska fråntas sin makt tycks ha hörsammats. Inga gudar har rapporterats synts till.