Tillståndet i världen 654

Världsgruppens rapport till årsstämman 2022.

Världen i stort

Världen har inte utsatts för några större prövningar, utan slickat såren efter det vulkanutbrott som med sitt askmoln orsakade stor förödelse i främst Aralantha. Livet har i stort återvänt till det normala.

En ny prinsessa har dock sett dagens ljus i Randersmark, vilket väckt stor uppståndelse i landet och fått aralanthierna att snegla lite avundsjukt ditåt, samtidigt som Svavas barnlöshet börjat bekymra en del.

Wenheim

Även om gudarna skonat Wenheim från det omfattande vulkanutbrottet så har hövding Minna ändå haft mycket att göra då de nya regelverken hon infört har gjort vissa upprörda över plötsliga förändringar medan andra snarare tyckt att det gått för långsamt att bygga upp landet. “När ska vi få se prov på det Aralanthiska välståndet?”

Naronien

Furst Kei har kämpat en ojämn politisk strid mot sina furstar. Tilltaget att plundra - förlåt, omfördela! - spannmål ur folkets lador för att sälja dyrt i det närapå svältdrabbade Aralantha förra året visade sig inte särskilt lyckat, då inte ens alla vagnslaster kom fram genom Björkskogen. Dessutom försvann en del av guldet som betalades på vägen tillbaka och i slutändan stod Kei där med ett ganska blygsamt tillskott på kistbotten och mycket upprörda undersåtar i de södra delarna av landet.

I sann opportunistisk anda lyckades han dock vända det faktum att Naronien drabbats mindre än grannarna i söder till sin fördel och få med sig framför allt furstarna i Tere och Njarka på att Tritis bönder var bortskämda girigbukar och att Ödet ändå visat sig le mot Landet för Alla Folks Ursprung, som Kei ibland börjat kalla Naronien.

Aralantha

Förra årets missväxt har det här året vänts till om inte goda så i alla fall normala skördar. Den hotande svälten avvärjdes därmed och priserna har så sakteliga återgått till det mer normala. Somliga tackar gudarna, andra de gynnsamma höst- och vinterstormarna som blåste bort mycket av den aska som fortfarande låg löst.

Det Aralanthiska rådet har uppvaktat drottning Svava med försiktiga förfrågningar om framtiden om drottningen - Gudarna förbjude! - skulle bli sjuk eller på annat sätt oförmögen att regera. Drottningen har hittills inte officiellt uttalat sig i frågan. Men de rådsmedlemmar som dristat sig att ställa den har strax därefter företagit en längre resa i syfte att vederkvickas och ta igen sig från all den stress som deras ämbete innebär.

Randersmark

En ny generation kunglighet har sett dagens ljus. Odensdag före yolatid föddes en prinsessa i det Randerska kungahuset. Enligt vissa rykten hörs nu högljudda diskussioner om namnet. Högljudda nog att höras ut på gatorna ibland… De vidskepliga randersmarkarna är hursomhelst övertygade om att det faktum att prinsessan enbart hade ett öga öppet den första veckan är ett tecken på att hon är märkt av Den Högste och utvald för stordåd.

Vinodlarna i Markrike har varit i lyckorus över såväl kvalitet som kvantitet över skörden, och årgång 654 kommer att gå till historien som prinsessåret. Många lägger redan undan flaskor att ta fram vid särskilda familjehögtider i framtiden, och ser framför sig hur det då lär suckas gillande runt bordet!

Kyrkan

Efter fjolårets kylslagna vinter och därpå regniga sommar så var det många som offrade till gudarna i ett försök att blidka dem och alla präster har haft mycket att stå i. Dagabergets utbrott under Havating har i alla fall inte tyckts vara ett tecken på Ragnarök. Men oron har ändå funnits där. Tack vare gudarnas förtjänst blåste mycket av askan bort från åkrarna och jorden har gått att bruka relativt normalt.

Gyllene Hjortens Orden

Av Gyllene Hjortens Orden har inte mycket setts eller hörts under året som gått. Inga nya medlemmar har svurits in. Då medlemskap i orden är hemligt är det ytterst få som vet att Wenheim regeras av en ordenssyster…