Krönikehändelser

De nedan uppräknade händelserna ingår alla i Laurentius krönikor. Innehållet är något utökat jämfört med de publicerade delarna eftersom även outgivna revisioner av första delen och delar ur den tredje delen finns medtagna.

Första delen

617/10/12

Laurentius vaknar med drömmar, besöker Ar mm.Eduron ger sig ut på resa.

617/10/22

Eduron når Noedren.

617/10/25

Eduron når Laumarn.

617/10/30

Eduron når Brethlavi.

617/11/01

Eduron når Gyllene Hjortens värdshus.

617/11/03

Eduron når Rakenälven och möter Mirk.

617/11/06

Eduron och Mirk når Björkskogens bryn På kvällen når de ett värdshus stax söder om vägskälet mot Yabon. Eduron räddar en ung kvinna.

617/11/09

Eduron och Mirk når Yabon.

617/11/19

Eduron och Mirk får Garguls borg inom synhåll.

617/11/20

Eduron och Mirk skiljs, Eduron fortsätter mot nordväst, Mirk mot nordost och Arnak.

617/11/27

Eduron träffar upprorsledare i Hernevi, tumult uppstår.

617/11/28

Eduron tvingas ge upp sina försök att rädda upprorsledaren, reser vidare.

617/12/08

Eduron når Städets stad och blir förd inför Dvalin.

617/12/29

Eduron lämnar Städets Stad.

618/01/14

Eduron passerar Gargul.

618/01/29

Eduron når Randersborg.

618/02/02

Konung Arngrim stupar.

618/05/11

Dvalins rådslag vid den Gyllene Hjort.

618/06/02

Slaget vid Städets Stad.

618/06/30

Eduron möter Varghuvud.

618/08/06

Eduron möter Valnir.

618/09/26

Jarl Bue av Aralond dör.

618/11/18

Varghuvuds här går i vinterläger.

618/12

Aralantha håller härting utanför Aahren.

619/01/01

Aralanthas här bryter upp.

619/02/03

Stölden av Aralanthas horn upptäcks.

619/03/04

Valnir ger sig ut på resa.

619/03/28

Bud når Aahren att hornet finns i björkskogen.

619/03/30

Varghuvud bryter vinterlägret.

619/04/02

Varghuvuds första seger för året.

619/04/05

Aralanthas förtrupper, under befäl av Marke Hammervall, vinner en första drabbning på Nebreons slätt.

619/04/15

Prinsessan Nannas sällskap överfalls utanför Laumarn och hon förs bort.

619/04/16

Eduron anländer till Källflödesborgen.

619/04/18

Dvalin segrar vid Städets Stad.

619/04/20

Varghuvud slåss och tappar i bergen. Hon träffar Valnir och kallar vargar till hjälp.

619/04/26

Eduron och Varghuvud avreser mot Gargul.

619/04/28

Dvalin leder de samlade härarna till seger vid Källflödesborgen.

619/05/04

Gargul försätts i beredskap.

619/05/08

Gargul raseras, Dvalin anländer till staden, Varghuvud och Ulf försvinner.

619/05/09

Eduron, Gissur och Dvalin rider mot Nebreon. Sigurd och Gillome mfl håller stort möte vid Gyllene Hjorten, Nanna räddas.

619/05/10

Aralanthas horn återfinnes, ett märkligt svärd dras ur en sten.

619/05/18

Randersmark vinner avgörande drabbning i trakten av Flaudi.

619/06/09

Det stora slaget på Nebreons slätt.

619/06/18

Gissur väljes till hövding av Östra Naronien.

619/06/20

Östra Naronien utropas till självständigt rike.

619/06/24

Midsommarfirandet på Nebreons slätt inleds.

619/06/27

Rannvi meddelar Ar att hon ämnar följa med Gissur.

619/09/11

Gissur mördas, Rannvi hämnas omedelbart och tar makten.

619/09/24

Nannas och Vidars förestående vigsel kungörs.

619/12/19

Inbrott i den Höges tempel i Aahren.

619/12/20

Ar befinns vara försvunnen.

619/12/24

Julfirande uteblir, missnöje med stadens handel utbreder sig.

620/02/01

Konungen av Aralantha kallar till sig sina jarlar.

620/03/02

Konungen kungör sitt beslut om tull.

620/03/25

Oroligheter i Aahren hindrar eskorten att komma iväg.

620/03/26

Eskorten tager sig obemärktut ur staden.

620/04/18

Aahrens siste präst ger sig av.

620/05/01

Bondemanifestation i huvudstaden.

620/05/14

Eskorten överfalles, Nanna bortföres. Om aftonen återfördes hon av eskorten.

620/05/19

Sigurd, Anund och en okänd åldring besegrar draken Zaffra.

620/05/26

Eskorten försvinner i Ödesskogen.

620/06/08

Vapenbeslag i Aralond.

620/06/16

Kungliga slottet i Aahren stormas. Torgeir Kare undsätter, pöbeln besegras.

Andra delen

620/08/19

Duval anländer Tiria.

620/10/29

Lomberna angriper Tiria.

620/11/03

Tiriaborna återtar hamnen.

620/12/18

Nya anfall från lomberna.

620/12/25

Isen lägger sig i Arabukten.

621/01/17

Tvångsvärvningarna återupptages av Naronien.

621/01/23

Prins Kei och Hrafn möts.

621/01/27

Nemevids stormklockor ringer.

621/03/27

Lamben sköljer.

621/04/17

Tiria stänger sina portar.

621/04/18

Lomberna erövrar Norrport och Hamnport.

621/05/01

Gillome sliter av ödestrådarna hos Fernefer. Eskorten kommer på vandring igen.

621/05/07

Prins Vidars välkomstfest för sin brud.

621/05/07

Duval lämnar Tiria.

621/05/10

Jarlen av Tiria mördas.

621/05/19

Vidar och Nanna vigs.

621/05/19

Sigurd, Gillome mfl bryter upp från Randersborg.

621/05/20

Vidar krönes till konung av Randersmark.

621/05/30

Hären i Aralantha kommenderas ut att bruka jorden.

621/06/04

Sigurd, Gillome mfl siktar Tiria.

621/06/09

Vidar skickar trupp mot Tiria.

621/06/10

Jotnir och prins Kei möts.

621/06/13

Sigurd, Gillome mfl installerar sig i Tirias gamla borg.

621/06/16

Tiria stormas av Sigurd med följe.

621/06/16

Gillome och Jotnir går till sjöss.

621/07/01

Randersmarks här bryter upp mot Naronien.

621/07/04

Duval låter sända förplägnad in i Tiria.

621/08/12

Jotnir och Gillome äntrar Nems port på Bakrat.

621/08/20

Den stora spannmålsutskänkningen i Aralantha påbörjas.

621/08/30

Den stora spannmålsutskänkningen i Aralantha avslutas.

621/09/21

Lomber anfaller den gamla Tiriaborgen.

621/10/18

Lomberna kapitulerar och drar hem.

621/10/21

Duval lämnar Tiria för Aahren.

621/11/03

Rådslag i Aahren. Sigurd blir jarl av Aralantha.

621/11/03

Konung Gladoron stämmer till härting.

621/11/03

Eduron och Ulf lämnar Aahren.

621/11/12

Eduron och Ulf når Noedren.

621/11/18

Eduron och Ulf når den Gyllene Hjorten.

621/12/06

Duval besöker Vidar i Klintjebergen.

621/12/23

Eduron och Ulf når Ulfs hembygd i Grå Bergen.

621/12

Dvärgarna besätter Norrskenströskeln.

622/01/11

Eduron siktar Nems Gadd.

622/02/04

Eduron finner Varghuvud.

622/02/17

Eduron och Varghuvud träffar resarna.

622/02/18

Eduron och Varghuvud ansluter till dvärgarna på Norrskenströskeln.

622/03/05

Ar besöker Rannvi i Gargul.

622/03/06

Loke angriper Norrskenströskeln.

622/03/07

Aralanthas här lämnar Aahren.

622/03/10

Rannvi drar i fält.

622/03/12

Gillome och Jotnir återkommer till porten.

622/03/18

Sigurd avseglar med Tirias nya flotta.

622/03/20

Aralanthas här når Chelmar.

622/03/21

Sigurd och Tirias flotta anfaller Gorbak.

622/03/25

Sjöslag mellan Tiria och Lomberna, Sigurd, Gillome och Jotnir återförenas.

622/04/03

Rannvi gör upp med Vidar i Klintje.

622/04/03

Aralanthas förtrupper når Stupavad och finner det besatt av Naronien.

622/04/05

Slaget på Nebreon. Konung Gladoron av Aralantha såras.

622/04/06

Loke fördrivs från Norrskenströskeln.

622/04/07

Slaget om Norrskenströskeln avgöres.

622/04/10

Hela den Aralanthska hären grupperas vid Stupavad.

622/04/19

Eduron och Varghuvud träffar Vidar.

622/05/23

Eduron, Dvalin och Rannvi möts utanför Triti.

622/06/09

Slaget vid Stupavad påbörjas.

622/06/10

Dvalin och Eduron anländer Stupavad.

622/06/10

Eduron tar tillfälligt över styret av Aralantha.

622/08/26

Kei kommer tillrätta.

622/08/27

Nems spira förstöres av Ar.

622/08/28

Nemevid intas, återtar namnet Borgevid.

622/08/29

Dvalin lämnar Borgevid.

Tredje delen

622/08/30

Sigurd, Gillome mfl festar i Tiria, Kei avreser sent på natten.

622/09/04

Dvalin når Triti.

622/09/13

Dvalin och Laurentius möts på den Gyllene Hjorten.

622/09/21

Kei anländer Borgevi, han och Varghuvud träffas.

622/09/26

Tirias flotta avseglar.

622/10/03

Tirias flotta går till angrepp mot Lombarern.

622/11/18

Prins Gorm av Randersmark föds.

622/11/19

Lombarerna kapitulerar, fred ingås.

623/04/05

Hövding Rannvi tillfångatages.

623/05/13

Hövding Rannvi fritas vid den Gyllene Hjorten, orden grundas av Viderik.

623/09/01

Eduron överlämnar Naronien till Prins Kei.

624/03/05

Lohriel bortrövas.

624/04/07

Eduron lämnar Borgevi.

624/05/09

Drafurs fest i Randersmård.

624/08/01

Gillome upphinns av Dvalins kurir på Stormudd.

624/09/07

Zaffra snuvas på Nems symboler.

624/10/12

Rannvis Gästabud i Gargul. Mornams försök till utpressning misslyckas.

624/11/04

Idun, Liv, Zazzna och Tova möter Sigurd, Gillome Rafner och Fandral samt senare Konung Vidar utanför Arnak.

624/12/11

Sigurd möter Zazzna och Tova mfl vid Myrra. En trollkarl fördrivs.

624/12/21

Sigurd och Gillome dricker jul i Trennevid.

625/01/26

Varghuvud föder en son.

625

Möte vid Gyllene Hjorten, Rafner dubbas till Riddare av Gyllene Hjortens orden.

625/04/09

Stormningen av Triti påbörjas.

625/04/10

Triti faller.

625/05

Äventyr i Raschskogen.

625/06

Stormidsommar firas vid Gyllene Hjorten.

625/06

Sigurd, Gillome, Rafner och Fandral startar sin resa till Aahren.

626/05

Äventyr, möte med Zaffra. Sigurds amulett dyker upp och försvinner.

626/07

Jakten på Jarl Sigurds amulett. Ebhen mfl i Havaport.

626

Zaffra dör.

626

Krönikorna nedtecknas.

626

Mornams statskupp i Aralantha.