Skriftsystem

I Erborigien används allmänt två skriftsystem. Dels vårt vanliga alfabet, kallat "Nars skrift", dels en runrad kallad "Duenorska runraden". Bägge innehåller alla de vanliga svenska bokstäverna och är helt och hållet motsvarigheter till varandra. Runraden är alltså varken den äldre eller yngre futharken utan en egen konstruktion.

Användningen av de bägge skriftsystemen skiljer sig dock åt. Runor används av de som har en god utbildning, däribland präster, magiker och vissa frälsepersoner, när de vill skriva något av särskild vikt. Runorna anses nämligen ha en inneboende kraft som texten dom skrivs med dem kan behöva. Religiösa skrifter, politiska avtal och trollformler är exempel på sådant där runraden ofta används.

För vardagligare skrifter är brukligt att Nars skrift används, även bland präster och andra som kan runorna. Brev, bokföring, poesi, med mera är oftast nedtecknad med vanliga bokstäver.

Den duenorska runraden.