Kalendarium över Naronien sedan befrielsen

618 Prins Kei ger sig till känna (Laurentius krönikor första delen, sid 24).

619 Slaget vid Nebreon, Östra Naronien bildas, Gissur hövding (LK 1).

622 Nytt krig med Naronien, Nemevid faller, Nems spira förstörs. (LK 2, utkast) Kei utses till härskare i Borgevid. Större delen av Aralanthas här retirerar under förevändning att förråden annars skulle sina. Belägringen av Triti inleds.

??? Kei gifter sig med Varghuvud.

625-01-26 Varghuvud föder en son (kalendarium över krönikehändelser).

625 Triti faller efter belägring (Stormidsommar, synopsis).

626 Varghuvud dör i ridolycka. (Mornams kupp i Aralantha sker detta år.)

626/627 Trupper från Randersmark och Aralantha (bl.a. Eduron) som stött Kei lämnar Naronien för att engagera sig i Aralantha. Eduron tas till fånga av teriskt folk.

628 I oktober engagerar Keis härar Tere för att i en dominoeffekt frigöra styrkor inför anfallet på Aralond. Under befälhavaren Ormklyve drivs de teriska styrkorna bort från slättlandet i en framgångsrik kampanj, men Kei är senare tvungen att dra sig tillbaka för att kunna försvara sig mot Njarka.

629 Eduron fritas från Tere av alver och dvärgar. Uppenbarar sig vid Kamors Stenar i augusti. Rövarhövdingen "furstinnan" visar sig vara den tidigare furstinnan av Njarka, som utses av Kei till friherre av Naronien. Ryktena om Maris Tre Nätters av Triti ansträngningar om att återta sitt arv börjar bli allmänna.

634 Den Namnlöse (tidigare kuppmakaren Mornam) och hans följeslagare anländer till Naronien och anfaller Njarka. Intar en borg men blir sedan inaktiv.

635 Här från Njarka belägrar Borgevid. Denna drar sig bort till hösten. Man misstänker att den hade ett annat syfte än att ta Borgevid, men vilket är fördolt. Det tappra försvaret av Birest stad genomförs detta år.

638 Prins Keis söner, prins Almar och prins Grimar, rövas bort i Aralantha och förs till Njarka i fångenskap.

639 Prins Kei själv infångas i Björkskogen av lokesdyrkare och förs bort som fånge. Kriget mot Njarka inleds genom att en njarkisk här tågar söderut och belägrar Borgevid. Hagre faller. Riddar Elidia Silverlans leder landets försvar.

640 Prins Almar lyckas fly ur fångenskapen och återvänder till Naronien. Friggstemplet i Hedevi bränns ner av Lokes präster. Den naronska hären möter den njarkiska i ett slag vid Nares Klinga nära Hagre i slutet av sommaren.

641 Motvi faller.

642 De förlorade städerna Motvi och Hagre återtas och njarkierna jagas på flykten. Kring Midvinter står Slaget om Borgevid där staden befrias och fiendehärarna skingras. Njarkas högsta befälhavare Varka Blodstand dräps, och överstepräst Derion Dahl såras svårt. Prins Kei återvänder och återtar rikets styre.

643 Prins Kei tågar norrut under vårvintern för att inta Njarka stad och slutgiltigt besegra fienden.