Den naronska hären

Den här lilla texten beskriver hären under kriget mot Njarka, och skrevs inför Slaget om Borgevid. Organisationen torde vara den samma under furst Kei, men man hälsar knappast varandra med "För Almar" längre...

Igenkänningstecken

Naronska soldater känns igen på sina tabarder som likt det naronska banéret är svarta och vita. Ett antal olika hälsningar figurerar, bland annat en höjd högerhand med öppen handflata bredvid ansiktet tillsammans med ”För Almar, för Naronien!” eller en hand över hjärtat tillsammans med ”Nars blod!”. Vanliga honnörer används inte.

Organisation

Hären leds av riddare Silverlans som svarar direkt under prins Almar. Under sig har hon en hierarkisk struktur enligt följande modell:

Namn Soldater Befälstitel
Rote 30 Rotemästare
Hop 120 Hövding
Hird 480 Riddare

Hären består till övervägande del av infanteri – det är ont om det mycket dyrare kavalleriet och den flotta som behövs på Fyldiavettna är inte stor.