Kända personer i Randersmark

Konung Vidar

Konung över Randersmark sedan snart 15 år tillbaka då hans far, konung Arngrim föll i ett vättebakhåll. Vidar har gått i skola i Aralantha och är en klok om än något hetsig regent. Ledde förr många härjningar efter vättar in i Wenheim tills hövding Rannvi satte stopp för det. Han sårades svårt i slaget vid Hovas Kulle för ett antal år sedan och har sedan dess hållit sig på hemmaplan. Han är gift med Nanna och de har tre barn. Gorm, som är kronprins och tvillingarna Sigrlinn och Svava. Vissa anser att Vidar har för mycket Aralanthiska idéer och ogillar hans sätt att försöka skaffa sig mer makt över landet.

Drottning Nanna

Dotter till konung Gladoron och född och uppvuxen i Aralantha som prinsessa. Träffade Vidar under sin skoltid i Aahren och de gifte sig sedermera. Nanna är av Nars blod och det märks, hon är en mycket stark och duglig kvinna för att vara utlänning anses det i landet. Hon tog upp styret av landet när Vidar var sårad men blev utmanövrerad av Vidars farbror Arnod. Hon har även stävjat ett par tvister mellan Åtuna och Markevi vad det gäller gränsen vid Tiriaån. Vissa anser dock att hon har ett allt för stort inflytande över sin man.

Jarl Ingjald

Oäkta halvbror till konung Vidar. Är dock en mycket populär person i landet, framför allt bland de unga kämparna i hären är han en stor förebild. Han trivs inte i hovlivet och tillbringar mesta delen av sin tid i hären eller på något trevligt värdshus någonstans.

Ragnvald Skulason av Randgrindr

Översteklanherre och medlem av riksrådet. Han är den som har mest inflytande över klanerna och har mest med dem att göra. Har gjort sig ett namn i landet de senaste åren och står på god fot med det mäktigaste och rikaste klanerna i landet.

Thorgeir Boklärd

Läromäster vid Tempelskolan i Lärke. Nära bundsförvant med drottning Nanna och en man som vet mycket och inte dristar sig för att säga sin åsikt, oavsett om den går emot etablissemanget eller är kontroversiellt. Har stort inflytande över skolan.

Ranod Rickmundson

Den åldrige översteprästen i landet. Har med åren blivit en man att räkna med i kyrkliga kretsar, även utanför landets gränser. Har styrt den randerska kyrkan väl och ser på konungen med välvilja då denne spenderat stora summor i Lärke för att bygga ut templet och skolan. Vigde för övrigt kungaparet.