Havahall

Den här texten skrevs inför det inställda lajvet Bortom Sorgens flod år 2014.

Klanfärger: Mörkblå.

Den lokala politiska och ekonomiska makten i Lambefjärding innehas av Havahallsklanen, som uppnått sin starka ställning genom att kontrollera den lokala kommersen i Havaport. Farsegelhandeln över Lamben har man dock inte lyckats lägga vantarna på, den sköts av de sjökunniga lomberna och Rygjardal. Att missa en sådan guldgruva är naturligtvis mycket retligt, och relationen mellan Havahall och Rygjardal är tämligen ansträngd. Lomber har också ett grundmurat dåligt rykte i Havahall, och uppffattas som ohederliga och tjuvaktiga.

I rikets största och rikaste stad, Havaport, dominerar klanen på de flesta områden. I stadsvimlet, bland främlingar från hela världen, är klantillhörigheten mindre viktig än i resten av landet, och staden har blivit en tillflyktsort för egendomslösa randersmarkare, och de som av olika anledningar blivit utstötta från sina klaner. Här visar sig också den sociala oron tydligt, och det är inte ovanligt att bråk uppstår mellan olika fraktioner i staden.

I Havaport har fjärdingsväktaren Torbein Skeppare av Havahall sitt säte. Den posten har han haft i många år, och han är nu över sjuttio år gammal. Fjärdingsväktarna har genom historien oftast tillhört Havahallsklanen. Torbein är mycket lojal mot kungen, vilket förstås är väntat eftersom det är kungen som tillsätter och avsätter detta ämbete, men detta är inget han delar med alla i sin klan.

Havahall är splittrat när det kommer till kungen och hans sätt att styra landet och rymmer både traditionalister och Vidartrogna, till och med i sitt toppskikt. Fjärdingsväktaren må vara Vidartrogen, klanhövdingaparet är det inte, och i klanens interna politik är det deras röst som är den främsta. Grovt uppdelat är de som bor i Havaport i större utsträckning kungen trogen, och de som bor utanför mer traditionalistiska. Men eftersom stadsborna ofta är egendomslösa är deras åsikt inget värd och utåt sett, om man räknar röster på ett ting, är klanen därför i det närmaste enig mot Vidar. I Havaport däremot finns röster för att Torbein borde ta över som klanhövding och leda klanen rätt.

Klanens största trumfkort just nu är att man är på god väg att få till stånd en förlovning mellan en Havahall och kronprins Gorm. Officiellt är ingenting påskrivet än, men båda parter är överens och det är förhoppningsvis bara en tidsfråga innan en Havahall är näst på tur för Randersmarks tron. Detta kommer självfallet att ha enorm betydelse för klanens ställning, och många är beredda att gå långt för att se till att planen realiseras.