Randgrindr

Den här texten skrevs inför det inställda lajvet Bortom Sorgens flod år 2014.

Klanfärger: Gult och grönt.

Randgrindr är känd för att vara en av de mest konservativa och Vidarfientliga krafterna i den randerska politiken. I detta lutar de sig mot ett stolt arv. Från hjältarnas tid berättas att tre av randerska rikets största krigsmän omringades av flera hundra vättar från öst- och sydfurstens länder uppe på en häll. I tre dagar och tre nätter slogs de innan först Halvor föll, sedan Ervon, sist föll den största av de alla — hjälten Randgrindr, han som gav klanen sitt namn.

Randgrindrs starka ställning bekräftas av att översteklanparet, som sitter i riksrådet, tillhör klanen. Formellt är deras inflytande inte så stort, men i praktiken är de lika inflytelserika som fjärdingsväktarna. Översteklanparet Sasgerd och Ragnvald Skulason är bland de mest kända personerna i Randersmark. Det var de som kallade till det hövdingating som avsatte drottning Nanna, och både före och efter detta ting har han verkat mot Vidar, och för Randersmark, så som det en gång var.

Att just Randgrindr är extremt traditionalistiska är inte konstigt. Deras makt kommer sig i huvudsak av gamla meriter och deras inkomster från traditionellt jordbruk, och i ett samhälle där handel och nytänkande står högre än hävd och heder kommer klanens inflytande på sikt att minska. Enigheten i klanen är så gott som total, Vidars politik skadar landet och Randgrindr, och även om det blivit bättre sedan Nanna försvann, har det inte blivit bra. Hur man ska göra för att det ska bli bra finns det lite olika åsikter om, men de flesta är överens om att Vidar måste bort. Kanske genom att man tvingar bort honom på ett hövdingating (men de flesta tror inte att det i dagsläget skulle gå att få en majoritet att rösta för det), kanske genom att man genom påtryckningar får honom att inse att han själv borde dra sig tillbaka och lämna över till sin son Gorm.

Många i klanen sätter sitt hopp till just Gorm, men egentligen vet man inte så mycket om på vems sida (Vidars eller Randersmarks?) han står. Ett sätt att försäkra sig om att Gorm leder landet i rätt riktning är att få honom gift med en Randgrindr, och i klanen har en sådan plan börjat utarbetas.

Längst ut på den politiska kanten i klanen finns en grupp krigshetsare, som tycker att Randersmark borde ta tillfället i akt och börja jaga vättar i Wenheim igen, nu när Wenheim har fullt upp med grannen i öster. Men dessa åsikter är inte något översteklanparet stöttar och brukar främst yppas i mörka vrår på värdshusen.