Randerska ordspråk

Sammanställda av Peter Engström.

Det bästa att känna till näst efter allt om dina egna affärer, är allt om den andres affärer.
- Markevi, Randersmark

Vänskap som bygger på affärer är bättre än affärer som bygger på vänskap.
- Utby, Randersmark

Avund följer människan som rost följer järn.

En fördel med att vänta barn är att man vet var man har dem.

Verkligt hederliga människor är lättare att bedra, eftersom de dömer andra efter sig själva.
- Havaport

Pengar blir en tjänare om man kan bruka dem rätt, men en härskare om man inte kan.
- Markevi

Rädsla och mod är inget motsatspar. Mod är att trots rädslan kunna fullgöra sin uppgift.
- Kettil Rave, Zaarvi

I mat och vin finns styrka.
- Zaarvi

Den som gör gott när han får makt att göra ont, förtjänar beröm för det goda han gör och det onda han inte gör.

En bra lögn kan gå från Aahren till Borgevid medan sanningen letar efter sina stövlar.

Jag försäkrar er, att en dum som är lärd är dummare än en dum som är okunnig.
- Lärke

Den som redan har hjälmen på sig ångrar för sent att han drog ut i krig.
- Randersborg

Frukta inte när dina fiender kritiserar dig. Men se upp när de applåderar.

För får med sig får?
Nej, får för med sig olycka.
- Zaarvi

Randerskt guld varken glittrar eller glimmar, det blänker i solen och gnäggar i mörkret.