Dvärgar

Den här texten är hämtad ur Vägen till Erborigien.

De gudatroende människornas mest trofasta bundsförvanter är dvärgarna, ett kärvt bergsfolk som för länge sedan kom vandrande över Norrskenströskeln på flykt undan Loke. Den erborgiska dvärgen ligger i huvudfåran för den generella fantasydvärgen när det gäller utseende och uppträdande. I andra avseenden skiljer de sig väsentligt. Genom konung Dvalin står dvärgarna nära världsträdet Yggdrasil, gudarna och den metafysiska kampen mot ondskan.

Dvärgar har funnits länge i Erborigien men i samband med att Dvalin bad om tillåtelse för dvärgar att vistas i människornas fria länder blev de mer synliga för människor. Detta sammanföll också med grundandet av Gyllene hjortens orden. Alltsedan dess har dvärgarna kämpat vid de fria ländernas sida mot ödesdyrkare och Lokes horder. Sedan konung Dvalin ledde större delen av sitt folk bortanför Norrskenströskeln i jakten på den legendomspunne och försvunne kungen Durin har dock dvärgarna åter blivit en mindre vanlig syn i de fria länderna.

Dvärgfolket är kortväxta och satta, breda över axlarna och seniga. Till sättet ses dvärgar som vresiga, fåordiga och stundom buttra. Men om en dvärg har gett sitt ord eller lovat något så håller hon det med all säkerhet. Dvärgar lever längre än människor, kanske tre till fem gånger längre.

Det är något av ett måste att bära yxa och guld för en dvärg och de manliga dvärgarna bär även skägg. Deras klädsel är välskräddad och ändamålsenlig. Rustningen består av en ringbrynja, rundad hjälm med nässkena samt rundsköld och de slåss främst med yxa och spjut. De är även kända som flitiga arbetare och få överträffar dem när det kommer till hantverk i allmänhet och smide i synnerhet. Dvärgasmitt vapenstål ses som något av det bästa man kan äga.

Dvärgarna bor i Grå bergen med Städets stad som den största boplatsen. Det fåtal människor som besökt staden vet att berätta att det är en mäktig stad som till största delen finns i berget och utgörs av gruvhålor, naturliga grottor, gångar och boningar. Städets stad är så byggd att den kan försvaras i många år av endast något tjog dvärgar mot en överlägsen fiende.

Dvärgarna styrs av en kung som väljs och blir enväldig i sitt styre så länge det varar. Enligt lång tradition har regenten ett råd av mästare. Dessa mästare styr under regenten och har ansvar för vissa frågor. Dvalin av Dureklyft är dvärgarnas konung idag och hans råd består av de fem mästarna: Skäggfroste, Hornbore, Sigbur, Bofur Stålskölde samt Dain.

Kalendarium

618 Konung Dvalin låter instifta Gyllene hjortens orden.
619 Dvärgarna bistår upproret i Östra Naronien och vinner viktiga slag mot Östfursten vid Städets stad och Källflödesborgen.
622 Dvärgarna stoppar Lokes anhang från att ta sig över Norrskenströskeln.
Dvärgarna deltar i slaget vid Stupavad.
625 Konung Dvalin firar Stormidsommar vid Gyllene Hjortens värdshus.
626 Konung Dvalin deltar när Gyllene hjorten besegrar den onde magikern Zaffra.
634 Dvärgarna, under Dvalins ledning, mönstrar en stor här och beger sig över Norrskenströskeln för att söka den sedan länge försvunne Durin.