Vättiska

Den här texten är gammal och har inte åldrats med värdighet. Trots att den knappast ger uttryck för de värderingar och synsätt som råder i föreningen idag får den vara kvar här som en historisk artefakt.

...eller, så gör du dig förstådd hängandes i hälsenorna över en stor järnkittel i vättebyn. En samanställning över det vättiska språket av Rafner.

Erd Människa, alv, etc.
Urd Eld
Klûnk Gott å dricka
Drapa Ha ihjäl
Prangûr Fånge, fru
Rasch Leve
Kahoho Hurra!
Dabahra Förrädare, svärmor, häst
Badah Fara
Ohgrah Allt som växer utom träd
Nappran Hjälte
Baholi Älskog, våldta
Karrara Knyta vännskapsband, lura, lögn, wenheimare
Hah Uttryck glädje, ändelse, konstaterande
Dûnk Strid, kämpa, slå
Gêlsch Blod, hämnd
Aaaahhh! Anfall
Gabha Hemma, läger, mamma, skydd, trygghet, bröst (stora)
Timâ Fly, flytta dig, öka
Fadrah Mat, hungrig, äta, slakta
Noggrî Samling
Daggah Vagn, skepp
Erd, Daggah, Badah Vapen