Wenheim efter Stormidsommar

Bakgrund

I många år har Wenheim varit hotat av de onda ödesfurstar som styr i det mäktiga grannlandet i väster, Naronien. Furst Kei som härskar där har utsett sin son Grimar till furste av “Östra Naronien” som de kaxigt kallar det. Nemrals Näve, en obehaglig organisation ledd av Grimar, har arbetat djupt inne i Wenheim både för att vinna sympatier, men också för att underminera hövding Rannvi och förbereda ett maktövertagande.

Samtidigt växte motståndet. Rykten om ett mystisk upprorsledare inte helt olik Varghuvud började spridas. Veira, som hon kallades, inspirerade snart till en motståndsrörelse mot Näven och det naronska inflytandet: Veiras Ledung.

På Stormidsommar hände sedan många underliga ting i den lilla byn Tingsvattnet i Tangbergen. För de som inte var där själv är det mest löstflygande rykten, det ena underligare än det andra. Men det talas om en uråldrig ritual, om blot och mystiska kraftkällor. Veira ska ha varit där, och har inte setts till sedan dess. Även om Veira är borta tycks hennes mod vara kvar, och ha spridits till många som tidigare saknat det...

Hövdingaval och mordförsök

Hösten 650, för svart två år sedan, var det hövdingaval i Wenheim. Hövding Rannvi hade i god tid tillkännagivit att hon skulle dra sig tillbaka, och folket skulle välja hennes efterträdare i enlighet med Wenheimsk sed. Varje by och stad fick välja en klok representant för att delta i det stora tinget i Gargul vid höstdagjämningen.

Något oväntat valde folket en relativt okänd tempeldanserska till Rannvis efterträdare. Minna, som en tid tjänstgjort i Rannvis närhet, blev ny hövding av Wenheim.

Hennes första tid vid makten var tumultartad. Ett mordförsök skedde kort efter valet, men armborstlodet som var ämnat för henne dräpte istället en av hennes tjänare. Lönnmördaren är fortfarande på fri fot, och det spekuleras i vem det kan var. Många misstänker Nemrals Näve, men andra säger att det kan vara någon ur Veiras Ledung som är upprörd över att deras kandidat förlorade. Illasinnade rykten gör nämligen gällande att Minna rest i Grimars sällskap och att de två ska ha varit goda vänner eller mer därtill - kan man verkligen lita på henne då?

Efter att dammet lagt sig har dock Minna visat sig vara värdig hövdingatiteln. Hon har fortsatt stärka landets försvar samtidigt som hon har bevarat freden.

Utförsbacke för Näven

Valets största förlorare var furst Grimar, som trott sig kunna hota och muta sig till vinsten. Men så lätt lät sig inte det Wenheimska folket luras! Många fruktade att Grimar nu skulle försöka ta med våld det han inte lyckats erövra med list. Kort efter valet organiserade Nemrals Näve också ett “uppror” med bas i hamnstaden Brantvik, mot det “orättfärdiga, manipulerade” valet av Minna. Men det hela slutade i fiasko - stadsborna gick inte på den kråksången och stadens lilla stadsvakt fick hjälp av ilskna wenheimare att slå ned upploppet.

Om det hela var tänkt att vara inledningen på den stora invasionen så gick det så dåligt för Nemrals Näve att de helt kom av sig. Därefter har de haft det svårt. I många byar har de inte känt sig trygga när befolkningen vänt sig mot dem, och de har istället fått fly in i städerna. Där har de inte heller varit speciellt välkomna, och i flera städer är de nu helt borta. På en del håll har de blivit utjagade av folkuppbåd med högafflar och facklor. På andra håll har deras led bara tunnats ut efter att inresta naronier tröttnat på att hånas på gatorna och helt enkelt rest hem. Några fler större våldsamma sammandrabbningar har inte behövts - Nävarna har insett att de ändå inte har någon chans när de har det wenheimska folket emot sig.

I Nemevid har man noterat hur situationen har försämrats i Wenheim. De andra furstarna har känt lukten av svaghet och börjat trotsa furstarnas furste Kei av Naronien allt mer. Ett furstemöte har hållits på slottet i Nemevid, och det ryktas att tillställningen ska ha varit kaotisk. Furst Grimar sägs vara lika arg på alla andra som de är på honom. Desperat försöker han hitta någon annan att lägga skulden för det totala misslyckande i Wenheim på.

I kontrast till Nävens utförsbacke så går det bra för Wenheim nu. Sommaren efter Stormidsommar gav den bästa skörden på länge, och det ser ut att bli en lika bra i år. Men ändå är allt inte frid och fröjd. Såren efter de svåra år som varit finns kvar.

De Wenheimare som tidigare stolt skrutit om att de blivit insvurna i Näven får nu sitta och skämmas på värdshusen. Många har blivit utfrysta av sina vänner och familjer, även de som stödde dem och såg upp till dem när det gick bra för Näven. Det är inte ovanligt att anklagelser om illojalitet viner kors och tvärs. Speciellt i Veiras Ledung har man ofta en lätt paranoid syn på sin omgivning. Vem samarbetade egentligen med Näven? Vem var vän med vem, vem var modig, och vem var feg? Vilka duger för att kallas patrioter, och vilka var förrädare? En del straff har dömts ut till påstådda medlöpare av självutnämnda rättsskipare, och i Rimsir ska en man ha hängts på väldigt lösa grunder.

Det kommer att dröja innan Wenheim blir ett igen.