Kända personer i Wenheim

Hövding Rannvi

Rannvi är en högrest och stolt kvinna som åtnjuter hög respekt i landet. Hon är egentligen ingen infödd Wenheimare utan flyttade hit 619 då hon gifte sig med den nyutnämnde hövdingen Gissur, den segerrike frihetskämpen och upprorsledaren som slogs jämte Varghuvud mot Agnors styre. Rannvi kommer från Aahren i Aralantha och var en av kyrkans tempeldanserskor. "Odens danserskor" som de kallades är utbildade i både krigets och ceremoniernas prövningar och tjänade även som Översteprästens personliga garde. Rannvi var den främste av dem alla, och det var inte sällan överstepräst Ar sökte råd hos henne i olika kyrkliga spörsmål.

Hon tar sitt ämbete på allvar men syns sällan till i staden, utan finns främst i borgen i Gargul eller på resande fot. Ännu större aktning fick hon den gången då hon med list lurade hela den randerska hären, med konung Vidar i spetsen, in i en fälla och där avtvingade Vidar ett löfte att för all framtid freda Wenheims vättar.

Varghuvud, frihetskämpe

Wenheims stora hjältinna och den utan tvekan populäraste personen bland folket och tillika den mest omtalade. Hon var den som ledde upproret mot Agnor och legenderna om henne var redan under den tiden många och mystiska. Varghuvuds undergång samman med Agnors borg och hennes mirakulösa återkomst är en historia som ofta berättas i alla hus och hem. Hon gifte sig sedermera med prins Kei av Naronien men dog senare vid en olycka under en ridtur. Hon sörjs än i Wenheim och aldrig kommer minnet av henne att blekna.

Derion Dahl, överstepräst

Den forne blotaren av Chelmar vigdes till överstepräst i Gargul och sedermera i Borgevid efter forne översteprästen Ars död i inbördeskriget i Aralantha. Sedan dess har Derion kämpat hårt för att återuppbygga kyrkan i Wenheim och Naronien. Just hans personliga engagemang i den här saken har gjort landets invånare mer benägna att tillmötesgå kyrkans utbredning än om det hade beordrats från Aahren eller Borgevid. Derion och hövdingen är vänner sedan gammalt och har ett gott samarbete.

Aldor Irrfärdur Räv, handelsman

Den mest förmögne och förslagne köpmannen norr om Lambesjön. Har sitt handelshus i Ravindal men gör affärer i alla länderna. Han syns sällan till i staden då han ofta är på resande fot. Rykten säger att han var inblandad i det Aralanthiska inbördeskriget och slogs mot Mornam. Andra rykten är inte så snälla, utan viskar om skumraskaffärer och smuggling, men än finns det ingen som helst grund för sådan påståenden utan antagligen bara avundsjuka konkurrenters ord.

Kara el-Bash, riddare av Wenheim

Den ende vätte som dubbats till riddare i Wenheim. Ledare för Vargklogardet som tappert slogs tillsammans med Varghuvud mot furst Agnor under frihetskriget.