Låtsastidningar

Det finns en tradition i föreningen att ge ut "låtsastidningar" inför olika lajv, för att sprida rykten och information om vad som händer i Erborigien. Tidningarna finns såklart inte på riktigt i Erborigien - där finns varken tryckrpess eller journalister. Men de är ett roligt sätt att levandegöra spelvärlden på ett inte allt för allvarsamt sätt.