Tillit och Misstro - Drama i tre akter

Heigyns topp, Naronien, 640. Av Emma Jansson Hjerdt.

En redogörelse för lajvet Tillit och Misstro.

DRAMATIS PERSONAE

**I MOTSTÅNDSRÖRELSEN**
SLAGHÖK, god frihetskämpe och legendarisk ledare
HEDE, god frihetskämpe, stark ledare
IDAR, DISA, JERIN, RANJA, HALDOR, ALANA,
TOSTE, EARA, NIRAK, MIRIN, ERVAK, ALMA och KARSGEIR, frihetskämpar

**PRISJÄGARE FRÅN ARALANTHA**
DARA, en prisjägare och ledare
OTARV, hennes bror
DISA, HUGGORM och EJMUND, prisjägare

**FRÅN GYLLENE HJORTENS ORDEN**
RANA, en riddare
BARD, tillika riddare
VANJA, YLVA och NORA, ordensmedlemmar

**FRÅN NARONIEN**
GARM, en kämpe
FALA, VEMUND och FYLGIA, hans följeslagare

**I SKOGEN**
FRITIOF, en jägare
DAG, en flykting från Njarka
SOL och EIGIL, dito
EYVIND och HAKVIN, dito
FARON, en vandrande Zaardras

Dessutom EN MYSTISK MAN, diverse VÄTTAR och RÖVARE, njarkiska KURIRER samt SKRÄLMANNEN


SCEN – HEIGYNS TOPP, ETT SKOGSKLÄTT BERG I NARONIEN

AKT I

SCEN I – DIVERSE PLATSER PÅ BERGET

Till MOTSTÅNDSRÖRELSEN når budet att KURIRER från Njarka färdas i trakten. Inte långt från lägret blir ALMA och TOSTE överfallna av EN MYSTISK MAN, och trots DISAS alltmer desperata försök står ALMAS liv inte att rädda. TOSTE har klarat sig men är förvirrad och har svårt att beskriva angriparen.

De aralanthiska PRISJÄGARNA har funnit en säker lägerplats, men blir snart överfallna av GARM och hans följeslagare. Dispyten slutar i en trevande vänskap: de båda grupperna slår läger sida vid sida. GARM säger sig vara i trakten för att söka hjälp från motståndsrörelsen och den legendariske Slaghök. PRISJÄGARNA uppger att de söker efterlysta brottslingar i området.

I natten driver VÄTTAR och RÖVARE runt. Från bergets topp hörs stridslarm och rop, och FRITIOF hemsöks av SKRÄLMANNEN.

AKT II

SCEN I – MOTSTÅNDSRÖRELSENS LÄGER PÅ BERGSSLUTTNINGEN

Efter att ha talat med FRITIOF är GARM och hans följeslagare säkra på att SLAGHÖK finns i trakten. De lyckas spåra sig fram till MOTSTÅNDSRÖRELSENS läger, där HEDE säger sig vara ledaren för att skydda den verklige SLAGHÖK från angrepp. GARM söker hjälp med ett attentat mot en njarkisk härförare, men MOTSTÅNDSRÖRELSEN är avvaktande. Man kommer överens om att mötas på bergets topp för senare förhandlingar.

PRISJÄGARNA söker också upp MOTSTÅNDSRÖRELSEN och ber om hjälp för att hitta en karvad träfigur på en särskild plats i trakten. HEDE är misstänksam och PRISJÄGARNA får ge sig ut på egen hand, men stöter snart ihop med GYLLENE HJORTENS ORDEN i vad de tror är ett bakhåll. Efter ett trevande samtal visar det sig att grupperna söker samma sak, nämligen en kista med magiskt innehåll.

SCEN II – PÅ BERGETS TOPP

MOTSTÅNDSRÖRELSEN möter GARM vid vindskyddet på bergets topp. Grupperna är vaksamma mot varandra, och misstänksamheten övergår i fiendskap när frihetskämpen ERVAK känner igen GARM som den som dräpte hans föräldrar och syskon. ERVAK kräver upprättelse genom envig, vilket GARM samtycker till.

GARM vinner enviget men väljer att skona sin motståndares liv. Nu är HEDE beredd att lyssna till GARMS förslag om ett samarbete, men hon är mycket skeptisk till hans plan. Situationen kompliceras ytterligare av att IDAR och flera andra misstänker att VEMUND är den MYSTISKE MAN som dräpt ALMA.

SLAGHÖK söker en hustru åt sin bror JERIN, men tycks inte finna någon som är lämplig.

SCEN III – MOTSTÅNDSRÖRELSENS LÄGER

PRISJÄGARNA söker fortfarande platsen med träfiguren. Efter lång övertalning går motståndsrörelsen med på att ge dem vägvisare, och EARA, NIRAK och DISA leder dem till vad som visar sig vara en kultplats åt Loke. Där, i ett stenröse under en träskulptur av den Trettonde, finner de en kista med okänt innehåll, som PRISJÄGARNA bär hem till sitt läger.

SCEN IV – ETT DOLT LÄGER I SKOGEN

De njarkiska flyktingarna EYVIND och HAKVIN möter GYLLENE HJORTENS ORDEN, och EYVIND säger sig ha intressant information att sälja om någon i trakten som trotts vara död. I gengäld vill han ha hjälp att återfinna sin hustru som förmodligen blivit tvångsvärvad till den västra hären i Tver. Gruppen är intresserad, men när EYVIND avslöjar att det är FURST KARG AV NJARKA som han sett i MOTSTÅNDSRÖRELSEN, svalnar deras intresse. Efter att HAKVIN visat sig vara opålitlig måste EYVIND ensam återvända till Njarka.

SCEN V – MOTSTÅNDSRÖRELSENS LÄGER

EN MYSTISK MAN lyckas ta sig ända fram till lägret och överfalla SLAGHÖK. Efter en kort strid dräps mannen, men för SLAGHÖK står det klart att MOTSTÅNDSRÖRELSEN snart måste bryta läger och vandra vidare. Området är inte längre säkert.

GYLLENE HJORTENS ORDEN dyker utan förvarning upp i lägret, och RANA lyckas få ett samtal på tu man hand med HEDE, som fortfarande utger sig för att vara den legendariske ledaren. RANA avslöjar att en av männen i gruppen, nämligen den verklige SLAGHÖK, i själva verket är FURST KARG. HEDE håller masken för att bli av med besökarna.

Under tiden har BARD känt igen NIRAK som den försvunne PRINS ALMAR AV NARONIEN, som länge varit i njarkisk fångenskap men nu åter är fri. ALMAR lämnar lägret tillsammans med GYLLENE HJORTENS ORDEN, efter att HEDE gjort klart för honom att han inte är välkommen tillbaka, prins eller ej.

Efter att alla främlingar lämnat lägret tvingas SLAGHÖK bekänna färg. Han erkänner sig vara den beryktade Ödesfursten, men betonar att han nu kämpar för frihet från lokedyrkarna, precis som de andra i gruppen. MOTSTÅNDSRÖRELSEN beslutar sig mangrant för att behålla honom som sin ledare, men HEDE och IDAR anar oråd. Är FURST KARG fortfarande så maktlysten att han är beredd att offra dem allihop för att återfå styret över Njarka?

AKT III

SCEN I – ETT LÄGER NÄRA BERGETS TOPP, NÄSTA MORGON

PRISJÄGARNA, med DARA i spetsen, övermannar GARM och hans följeslagare. EJMUND läser upp en efterlysning som de burit med sig, och det står klart att VEMUND är en eftersökt brottsling. PRISJÄGARNA för bort honom, men går med på att stanna i området tills det fastslagits att kistan de bär på inte innebär en akut fara för dem själva eller omgivningen.

GYLLENE HJORTENS ORDEN bryter sitt läger tidigt och beger sig mot Triti tillsammans med den återfunne PRINS ALMAR.

SCEN II – VID BERGETS TOPP

SLAGHÖK försöker alltmer desperat finna en lämplig hustru åt JERIN. Till slut griper MIRIN in, och en trolovning görs upp mellan JERIN och MIRINS syster DISA.

GARM lyckas övertala SLAGHÖK att hindra prisjägarna från att ge sig av med sin kista DARA lovar under vapenhot att föra kistan till Friggstemplet i Hedevi för att granskas av en präst,. och med detta låter sig MOTSTÅNDSRÖRELSEN nöja. PRISJÄGARNA beger sig mot Hedevi med sin fånge i släptåg.

GARM, FALA och FYLGIA har resignerat inför förlusten av VEMUND. Utan att längre hoppas på hjälp från MOTSTÅNDSRÖRELSEN ger de sig av för att fortsätta sin kamp mot Loke och Njarka.

MOTSTÅNDSRÖRELSEN beslutar att bryta läger och lämna platsen. De känner sig inte längre trygga i området.