Felmeddelande

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /customers/c/e/d/gyllenehjorten.se/httpd.www/d/includes/common.inc).

Årsmöte 2019

Datum: 
lördag, 23 mars, 2019 - 10:00 till 16:00

OBS! NOTERA DATUMÄNDRING PGA DUBBELBOKAT HOS STUDIEFRÄMJANDET!

---- ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 23 MARS ----

Nytt år, nytt årsmöte! Kallelsen kommer att skickas ut via mail till personer som var medlemmar 2018 och de som är medlemmar i år. Observera att bara de som betalat avgift för 2019 har rösträtt på årsmötet, så passa på att göra din inbetalning redan nu!

Swish: 123 029 05 10
Bankgiro: 5721-0270

20 kr 0-10 år
130 kr 10-18 år
200 kr 19-25 år
300 kr 26 år
500 kr Frivillig avgift (medlemsavgift för de som har möjlighet)
750 kr Familj
1 400 kr Avgift för femårsmedlemskap

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före årsmötet. Dagordning publiceras och skickas ut en vecka före mötet.

Årsmötet hålls i Studiefrämjandets lokal i Uppsala.

Kommentarer

Bild för Anders Fridborg

Dagordning

Motioner/propositioner har mailats ut.

Dagordning årsmöte 2019-03-23
Föreningen Gyllene Hjorten
Studiefrämjandets lokal, Portalgatan 2B, ingång A1, Uppsala
§ 1. Stämmans öppnande av styrelsens ordförande
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
§ 3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
§ 4. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning
§ 5. Fastställande av dagordning
§ 6.a Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet
§ 6.b Hemsidesgruppens berättelse över det gångna årets verksamhet
§ 6.c Berättelse över det gångna årets utveckling i Erborigien
§ 6.d Styrelsens ekonomiska berättelse
§ 7. Revisorernas berättelse
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§ 9. Fråga om användande av uppkommen vinst, alternativt täckande av uppkommen förlust
§ 10. Fråga om arvoden och andra ersättningar till ombud, styrelse och revisorer § 11. Val av styrelseledamöter
§ 12. Val av ämbetsmän
§ 13. Val av revisorer samt revisorssuppleant.
§ 14. Val av valberedning.
§ 15. Propositioner och motioner.
15a Stadgeändringar: Sveroks stadgerevision 15b Stadgeändring: firmatecknare
15c Motion om stadgeförändring för att göra
antalet ledamöter mer flexibelt.
§ 16. Fastställande av verksamhet för kommande verksamhetsår.
§ 17. Fastställande budget för kommande verksamhetsår.
§ 18. Världsfrågor.
§ 19. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
§ 20. Övriga ärenden.
§ 21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt för medlemmars granskning.
§ 22. Stämmans avslutande.