Årsmöte 2024

Kallelse

Datum: 24 mars, 2023 Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Studiefrämjandet, Uppsala Ljusbärargatan 2, 3 tr. 

För de som bor längre bort finns möjligheten att delta online via Zoom. Länk till mötet kommer att publiceras på föreningens hemsida och på Facebook under veckan innan mötet. Alla intresserade är välkomna på årsmötet, men bara betalande medlemmar 2023 har yttrande- och rösträtt på mötet (om inte mötet beslutar annat). Betala därför din medlemsavgift i tid innan mötet (se hemsidan för detaljer).

Motion om stadgeändring: Förra året antogs motionen om att ändra paragraf §3a i stadgarna från:
Styrelsen skall bestå av 4-6 ledamöter. till Styrelsen skall bestå av 3-6 ledamöter. Detta godkändes av årsmötet men då det är en stadgeändring så behövs det godkännas även på detta årsmöte för att träda i kraft.

Handlingar till årsmötet kommer att publiceras här nedan veckan innan mötet, men inte skickas ut i pappersform.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet, dvs den 10 mars.
Dessa skickas till styrelsens mail: ordforande@gyllenehjorten.se

Föreningen ordnar lättare fika till mötet. Efter mötet kommer det finnas möjligheter att sitta kvar och prata och fika vidare.


Frågor? Kontakta Peter Engström på peter@randersmark.se eller 070-464 49 71


Välkomna!

Styrelsen

Här kommer länken till mötet om ni vill vara med via zoom: 

DELTA Zoom möte
https://us06web.zoom.us/j/85934335946?pwd=dzd1AZaLOrSOHux54kRpcqcgPzoYr2.1

Mötes-ID: 859 3433 5946
Lösenkod: Hjorten
 

MÖTESHANDLINGAR: 

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2023
Ekonomisk berättelse 2023
Världsgruppens rapport 
Förslag till verksamhetsplan 2024
Förslag till budget 2024