Att resa till Birest

Birest ligger öster om den stora sjön Fyldiavettna och omges av öppet land i norr, Klintjebergen i öster och den djupa Ledebyskogen i söder. Den största och mest använda färdvägen är den som går söderut till Ledeby, därifrån kommer de flesta resenärer och i den riktningen sker också största delen av handeln i trakten. Reser man istället norrut från Birest delar sig färdvägen i en östlig led som för till Wenheim över Klintjebergen och som bara är framkomlig under snöfattiga delar av året, samt en nordvästlig led som för till Bokfur i Njarka. Färre resenärer färdas där och det råder en djup misstro mellan Birestborna och det njarkiska folket, så det är främst salthandeln från de njarkiska gruvorna som förs den vägen.

Ledebyskogen har aldrig varit riktigt trygg att färdas i men de senaste åren har mängden rövare tilltagit och det har varit svårt att hålla ordning, även nära staden Birest. Furst Kei har länge haft posteringar av soldater längs färdvägen, men fram till i vintras har det ändå gott skapligt lätt att resa om man färdats i en större grupp med synliga vapen. Under året har det däremot blivit mycket svårare att ta sig fram till staden utan att bli rånad eller hejdad av soldater, det har bara varit möjligt i stora följen eller i små grupper som undvikit färdvägen och tagit de mindre lederna genom skogen. Att resa bort från Birest har fortfarande varit möjligt, även om man kanske fått lämna ifrån sig sina värdesaker längs vägen så har man släppts igenom av både rövare och soldater.

I slutet av sommaren och början av hösten började större trupper röra sig mot Birest, både från norr och söder, så sedan lövbrand (september) har färdvägarna varit blockerade av furstarnas härar. Endast stigar och leder i skogen och vägen över bergen mot Wenheim har varit öppna för vanligt folk.

Nordöstra Naronien.