Fakta om staden och dess försvar

Staden Birest hade ursprungligen omkring tusen invånare men de senaste åren har många flyttat till andra trakter och många hus står tomma. Hur många som finns kvar och hur väl beväpnade och tränade de är är okänt.

Kring staden finns en träpalissad som hålls i bra skick, där finns tre portar (i norr, väster och söder) och alla som går ut och in undersöks noggrant. Södra porten är liten och trång med en smal väg som leder ner mot älven, men i väster och norr finns större farvägar och bredare portar.

Birest styrs av en borgmästare (riddar Thorgrim) som ledde försvaret under det njarkiska anfallet för tretton år sedan. Kring sig har han ett råd av stadens mest framstående medborgare som fattar beslut i viktiga frågor, och försvaret sköts av en stadsvakt ledd av borgmästarens högra hand, riddar Sigrid.

De flesta, kanske alla, i staden är asatroende och templet hålls högt i ära. Där finns Naroniens enda blotare Ernfrid och kring henne ett tiotal präster som bistår vid blot och hjälper folket att komma i kontakt med gudarna. Från Aralantha kommer en större trupp från Chelmarorden vars uppgift är att skydda kyrkan.

Sedan ungefär fem år är staden även hemvist för prins Almar och hans trogna som säger sig vilja befria landet från furstarna. Där finns både naronier, veteraner från kriget mot Njarka, och aralanthier som söker ära och ryktbarhet i den kalla norden. I början kom stora skaror av riddare och lycksökare söderifrån men de flesta åkte hem igen när vintrarna blev kalla och när maten började bli knapp; nu återstår en mindre men högt motiverad skara.

Birest med omnejd.