Rykten (hört i lägret)

Det är inte lätt att förmedla korrekt och relevant information under ett fälttåg, mycket blir utsatt för en avancerad form av viskleken och kommer fram i helt nya former och färger. Här finns saker som det pratas om kring eldgroparna i lägret och bland trossen, välj själv vad du kan ha hört och eventuellt tro på.

  • Birest är inte alls en så obetydlig motståndare som det verkar på håll, i själva verket är staden hem för vältränade krigare från både Aralantha och Randersmark som bara väntar på att dåligt rustade naronier ska komma lunkande och försöka slå in stadsporten. Och även präster med märkliga krafter från gudarna kommer att delta i striden, de kommer att kalla ner Tyrs förbannelse över var och en som vågar resa hand mot en stad helgad åt gudarna och alla som träffas av förbannelsen kommer att falla döda ner.
  • Det kommer aldrig ens att bli någon strid i slutänden av krigståget, borgarna i Birest kommer att ge upp direkt när de får se naronska trupper och kommer att utlämna prinsen och alla hans utländska förrädarvänner. Men marsken kommer inte att gå med på fredsvillkoren utan kommer att låta soldaterna plundra staden så att alla får del av ett rikt krigsbyte, för prinsen har gömt ofantliga rikedomar i den till synes oansenliga staden. Dessutom kommer alla stadsborna att släpas bort som fångar och skickas till de njarkiska gruvorna.
  • Furst Kei har tröttnat på sin ohängde son och skickat ut honom på fälttåg just för att han hoppas att Grimar ska råka ut för en olycka och komma hem ett huvud kortare. I hemlighet vill han hellre göra Almar till furste av Gargul och det kommer att ske så snart Grimar inte längre lever.
  • Hären är utsatt för infiltration av förrädare som är trogna prins Almar och kommer att göra allt för att sabotera anfallet. Kanske kommer de att skära halsen av soldaterna när de sover, kanske förstöra deras vapen eller förgifta deras mat. Men något hemskt kommer att hända och det kommer närmare för varje dag som går.
  • Magikerna på Nems skola har utvecklat ett nytt och fruktansvärt vapen som ska göra soldaterna osårbara och som ingen fiende kan stå emot. Bara vissa utvalda kommer att få ta del av vapnet, men de som gör det kommer att vinna oändlig ära och få rikliga belöningar efter att kriget är slut.
  • Den förre marsken blev bortrövad av en hemlig sammanslutning av gudatrogna, nu hålls han som fånge i Gargul och tvingas där att göra en anfallsplan som hövding Rannvi ska använda för att ta självaste Nemevid.
  • Njarka kommer att sända en hel hird av vättiska krigare som ska hjälpa till att storma Birest och bryta ner barrikaden, men de har blivit försenade eftersom det råder klanfejder mellan njarkiska och wenheimska vättar. Om de bara hinner fram i tid kommer ingen av de mänskliga soldaterna att ens behöva delta i anfallet, vättarna kan slå in en stadsport helt utan problem tack vare sin enorma styrka och vildsinthet, och kommer att lämna Birest som en öde stad full av döda kroppar och raserade hus.