Vision och löften

Med En seger så stor vill vi föra berättelsen om Naronien vidare och samtidigt lösa upp det instabila läge som länge rått kring Birest och prins Almar. Vi vill visa en oundviklig konflikt mellan en hotande övermakt och en sista, fladdrande låga av motstånd som riskerar att kvävas helt. När segern till sist utropats kommer situationen oåterkalleligt att ha förändrats, men till vad - och hur det gick till - vill vi ta reda på tillsammans med dig som deltagare.

Vi väljer att berätta historien ur två olika synvinklar, dels från den anfallande härens högsta ledning före striderna - stolt, självsäker, erfaren - och dels från de försvarande stadsborna när striden rasat en hel dag - oroliga, förvirrade och fyllda av bävan inför morgondagen. Det vi vill skildra är inte en realistisk krigsskådeplats utan en saga med godhet och ondska, styrka och svaghet, omtanke och grymhet, och om man väljer att spela en kampanjroll eller annan roll man tycker om är man välkommen att göra det utan att riskera att den blir dödad under spelet. Om man inte tycker det vore roligt att råka ut för just det, förstås.

Birests öde

Den första delen av En seger så stor är ett klassiskt rådslag med fågelperspektiv på konflikten, en bra karta att peka på och målet att göra en plan för anfallet mot Birest och även att bestämma vad som ska ske efter den oundvikliga segern. I rummet finns starka viljor och motstridiga intressen, och här spelar du för att vinna så stort inflytande som möjligt för din falang och för att blockera för dina motståndare. Och givetvis för att bestämma Birests öde.

Birest i gudarnas händer

Under den andra delen av En seger så stor är det snarare grodans perspektiv som gäller: alla är överens om läget innan anfallet kom men sedan vet varje deltagare enbart vad som hänt just henne eller honom. De stora dragen är okända för de flesta och de viktigaste frågorna obesvarade (“vinner vi? förlorar vi?”), och många vet inte heller om vänner och familjemedlemmar överlevt striderna. Här spelar du för att försöka ta reda på vad som egentligen hände och vilka konsekvenser det får, och förstås för att komma fram till vad nästa morgon kommer att föra med sig för dig personligen.

Löften

Som arrangörer lovar vi att:

 • ge dig en skriven roll med bakgrund, drivkrafter och mål (Birests öde)
 • ge dig personliga intriger och en plats i striderna om Birest, och även att ge dig ett rollskal om du önskar det (Birest i gudarnas händer)
 • ge dig personlig deltagarkontakt och vara tillgängliga via epost
 • ordna förmöte och information före spelstart
 • erbjuda mat och stämningsfulla lokaler för spelet

Däremot kommer vi inte att ordna:

 • övernattning
 • transport av deltagare till eller från lajvlokalerna
 • andra förträffar än just på de båda lajvdagarna

Som deltagare lovar du att:

 • läsa relevanta texter, bakgrundsmaterial och rollbeskrivning
 • delta i förmöte inför det/de delar du medverkar på
 • komma i tid