Kontakt

Du når oss arrangörer på klanenochskolan@gmail.com.

  • Johan Dahlberg (076 844 76 68)
  • Anders Ekman (070 740 50 29)
  • Karin Fonnaland (073 778 05 13