Klanen & Skolan III

Vissa kallar det gudarnas försyn, andra kallar det ödet. En students död i en gränd en regntung natt blir början på en kedja av händelser vars slut inte går att överblicka. Vem gjorde det? Hade de hemligheter studenten sa sig funnit i de gamla arkiven något med saker att göra? Och hur kommer det sig att den undre världens matriark är intresserad?

Klanen och skolan är en fristående serie lajv i tre delar i Gyllene Hjortens kampanjvärld. Vi får ta del av mötet mellan en mängd färgstarka fraktioner i storstaden Nemevids nattliv. Bland de klingande glasen på en vinstugan spelas ett mysterium upp som ställer saker på sin spets så väl i den undre världen som bland stadens studenter. Det börjar med en död student - var det slutar är upp till dig.

Vi vill göra ett spännande värdshuslajv med engagerande relationer i en stad där drömmar kan bli sanna, men lika gärna krossas.

De två första lajvet har varit, och de sista äger rum 5/9, från klockan 17 till 23, i Gyllene Hjortens stämningsfulla lokal i Uppsala. Kom med på en spännande äventyr!

Arrangörer:

  • Anders Ekman
  • Johan Dahlberg
  • Karin Fonnaland
  • Karin Johansson (hjälparrangör)
Läs mer