Vision och löften

Vision

Med Klanen och skolan - ett drama med stråk av äventyr - vill vi ta dig med till Nemevid, en kosmopolitisk storstad i världens mitt. Där vill vi tillsammans med dig ge liv åt vinstugan Arngrims skål. Här möts människor från olika delar av samhället, och för många av dem tar livet en ny vändning efter att en student vid Nems skola hittas död. Gamla allianser synas i sömmarna och begravda hemligheter kommer åter fram i ljuset. Vi vill utforska det Nemevid där människor från hela världen möts. Där drömmar kan bli sanna, men lika gärna krossas.

Vi vill skapa en väv av berättelser med staden som det centrala motivet. I Nemevid möts historia och nutid, en historia av krig och ett hopp om fred. Här möts människor från nord och syd, och bildar en smältdegel olik någon annan. Vi vill utforska människors motiv för att söka sig till staden, eller stanna kvar där. Vilka är de? Randersmarkarna som slagit sig ner, så långt från sitt vindpinade hemland? Hantverkarna och magikerna som samsas på Nems skola? Småtjuvarna, vinhandlarna, stadsvakterna, lösdrivarna? Det ska vi ta reda på!

Vi vill skapa en känsla av en levande värld där du kan välja hur djupt du vill engagera dig. Det kommer att vara möjligt att gräva ner sig i välspunna intrignät, eller komma in för en bägare vin i all enkelhet beroende på din ambitionsnivå.

Stämning

Vi eftersträvar en nyanserad spelstil där högt och lågt, glädje och sorg, kan mötas. Målet är att bygga en känsla av "slice of life" i en värld där mystik och äventyr aldrig är långt borta och där gott ställs mot ont såväl mellan människor som inom dig. Fokus ligger på människoöden i en storstad där inget är gratis och framtiden är allt som betyder något.

Löften

Som arrangörer lovar vi:

 • Att du får en färdigskriven roll att vidareutveckla med en tydlig plats i sammanhanget.
 • En läsguide som hjälper dig att ta till dig relevant material innan lajvet, oberoende på om du lajvat i Gyllene Hjorten förut eller ej.
 • Extra stöd för dig som inte lajvat tidigare (eller som känner att du behöver hjälp att ta dig in i Gyllene Hjortens kampanjvärld).
 • En förträff inför varje lajv samma dag som lajvet.
 • En fungerande vinstuga med dryck och enklare förtäring.
 • Att vara anträffbara via e-post.

Som arrangörer lovar vi inte att:

 • Tillhandahålla s.k. mellanspel mellan lajvet. Om du som spelare vill ha detta är det upp till dig att sköta det.

Som deltagare lovar du att:

 • Att vara en medskapare som tillsammans med oss och dina medspelare jobbar för att göra lajvets vision till verklighet.
 • Läsa, men inte nödvändigtvis memorera, relevant material (cirka 20 sidor, se vår läsguide) innan spel.
 • Att själv ansvara för att skaffa relevant utrustning (läs mer under praktiskt).
 • Ta ansvar för din egen och andras upplevelse under lajvet.
 • Komma i tid.
 • Komma ihåg att lajv är en lagsport och göra ditt bästa för att komma på de lajv du sagt att du ska komma på.