Rykten inför lajv 3

Bröllopet

Furst Kei och Eoanna Örnkrona har gift sig! I nio dagar var det fest i Nemevid, och även det fattigaste fattighjon fick sin beskärda del av överflöd och stjärnglans. Själva bröllopet var förstås bara en liten klick inbjuden till, men det dukades upp långbord längs torgen där fursten i sin godhet bjöd på både mat och dryck. Aldrig tidigare har det skrålats och dansats så mycket på Nemevids gator som nu.

Till nio av de femton rätterna på den finaste festmiddagen serverades randerskt vin, då allt aralanthiskt står lågt i kurs just nu. Detta har förstås givit ett uppsving för den randerska kommersen i staden, eftersom alla vet att det fursten gör är det som är inne.

Rättvisan

Vem som egentligen mördade den där studenten på Skolan verkar fortfarande oklart. Rättvisans kvarnar maler långsamt, och den kryddhandlare som arresterades för mordet sitter fortfarande fängslad utan någon slutgiltig dom.

Idag har ett nytt rykte tagit staden med storm. En fånge sägs ha rymt ur fängelsehålorna i fursteborgen! Vissa gör gällande att det är en magiker från Skolan som hamnat i onåd hos Kei och som lyckats trolla sig ur sina bojor. Andra påstår att det är den ökände våldsverkaren Eina Stryparen. Från officiellt håll hålls det dock tyst, vilket kanske inte är så konstigt.

Kriget

Nu finns det inte längre någon tvekan om att det kommer att bli krig mot Birest. Givet Naroniens överlägsna militära kraft finns det heller ingen tvekan om vem som kommer att vinna. Den enda fråga som kvarstår är hur mycket av staden som kommer stå kvar när bataljen är över.

En styrka på väl över 1000 soldater har marscherat från Nemevid och från Triti till Ledeby och ska inom kort tåga norrut mot Birest. Även från Njarka har man rustat, och ytterligare en här därifrån påstås vara på väg mot Birest norrifrån.

I den officiella propagandan betonas att Birest tagits som gisslan av illvilliga utlänningar. Det är aralanthiska Chelmarriddare och andra krigshetsare som ockuperat en naronsk stad och tagit både makten och välståndet ur händerna på Birests borgare där det rätteligen borde höra hemma. Detta har de gjort genom att förvrida Almars sinne och vilseleda den svage och lättledde prinsen. Sådant kan inte accepteras, och staden måste befrias från inkräktarna!

Randersmark

Från Randersmark kommer rykten om att prins Kettil, den yngsta i syskonskaran, äntligen tillfrisknat efter en längre period av allvarlig sjukdom som många befarade skulle kosta honom livet. Det är läkekunniga Zaardras som vårdat prinsen under hans tillfrisknande.