Ömsesidiga förväntningar

En lajv i Gyllene Hjortens värld är, precis som Borgrasarfesten i Wenheim, resultatet av ett gemensamt ansvarstagande och medskapande. Och precis som byborna vet att alla har olika förutsättningar att bidra gäller det också oss deltagare. Vi vill att den här lajven ska vara tillgänglig för alla, oavsett vilket utrymme du har i livet just nu att fördjupa dig och förbereda.

Det kommer att finnas utrymme för roller som kräver mer men kanske också ger mer, precis som det finns roller med ganska liten insats i form av förberedelser. Då kommer du å andra sidan att behöva ta ett större ansvar för att skapa din egen lajv och se till att få ut det du vill. Om det är att baka bröd, hantverka, umgås, leka och ordna fest så kommer det att gå utmärkt. Vill du tissla och tassla i skymundan om händelser i Naronien eller utforska den – med aralanthiska ögon – märkliga kulturen i Tangbergen krävs kanske lite mer förberedelser.

Vad vi vill att du bidrar med

Även om du spelar bybo eller tillresande med fokus på livet i byn, hantverk, mat och socialt umgänge förväntar vi oss att du är en del av allas upplevelse och levandegör Tingsvattnet och Wenheim efter bästa förmåga. Du är en god wenheimare, med koll på vilken gud du sätter främst, landets historia, Varghuvuds uppror och vad du anser om furst Kei i Naronien (tips: om honom tycker du inte!).

Du hedrar landets och byns seder och Borgrasarfesten är för dig litegrann som julafton och midsommar kombinerat för någon som lever i Sverige idag. Det finns en trygghet i att genomföra de olika sederna gemensamt och att upprepa berättelsen för barnen om hur borgen i Gargul raserades och Varghuvud vann friheten är en högtidsstund. Och trots allt märkligt som hänt i Tingsvattnet under åren så går det långt mellan så märkvärdiga besök som lockats hit i år, något du storögt betraktar.

Är du tillresande från något håll förväntar vi oss att du bidrar till känslan av världen utanför! Du sprider rykten och interagerar med byborna, men du är också gäst i deras fest och förhåller dig – generellt sett – artigt intresserat.

Vad vi arrangörer erbjuder

Vi erbjuder dig som deltagare några fantastiska dagar i den Erborigiska sagan. Där kommer det att finnas en fungerande infrastruktur i form av färskvatten, dass och matlagningsmöjligheter. Det kommer att finnas enklare mat och dryck på värdshuset kvällarna då det inte är Borgrasarfest.

Vi erbjuder också hjälp att skapa/utveckla en karaktär med koppling till byn, där du själv får fylla i en del luckor och uppmuntras att koppla ihop dig med andra bybor.

Vi arrangörer är dock alla heltidsarbetande med välfyllda kalendrar. Vi kommer att ha veckomöten på avsatta tider hela vägen till lajven och lovar att besvara mail och förfrågningar inom en vecka. Men vänta alltså inte att du alltid kan få svar med vändande post. Får du en känsla av att det tagit onödigt lång tid eller det är särskilt bråttom av någon orsak får du gärna påminna oss!