Roller och anmälan

Sökta roller

De roller vi främst tänker oss på det här arrangemanget är:

  • Bybor, släkt till bybor och gäster från bergen och byns närhet, där för att fira Borgrasarfesten.
  • Det aralanthiska följet och dess medföljare (tross, skrivare, vakt…).
  • Handelsmän, musikanter och andra som lockats av möjligheterna festen innebär.
  • Någon dristig äventyrare på genomresa, kanske med bud eller på annat uppdrag.

Annat önskemål? Egna idéer? Kontakta oss, så får vi se vad vi kan göra!

Du får hjälp med drivkrafter och relationer, men kommer både att ha utrymme och förväntan på dig att utveckla rollen vidare och fördjupa bakgrund m.m.

Anmälan

Du anmäler ditt intresse genom att fylla i den här enkäten. Där finns bland annat frågor angående dina förväntningar på lajven samt praktiska saker som t ex allergier.
Du är anmäld först när deltagaravgiften är betald. Betalning görs till föreningen Gyllene Hjorten på bankgiro 5721-0270, mottagare Gyllene Hjorten.

Sista betalningsdag är 10 maj 2024.

Deltagaravgift

Fall Avgift
Vuxen (16+ år) 400 kr
Barn (4-15 år) 250 kr
Barn (0-3 år) Gratis
Familj (2 vx + 2 bn) 1000 kr
Familj (2 vx + 3 bn) 1100 kr
Ej föreningsmedlem (vuxen)  +100 kr/vx
Ej föreningsmedlem (barn) +25 kr/bn
Förseningsavgift (betalning som bokförs efter 12 maj)  +50 kr/delt

Deltagaravgiften går till områdeshyra till markägarna, förbrukningsmaterial som ljus, dasspapper m.m. och till rekvisita.

Med familj avses här en konstellation av vårdnadshavare/målsman/målsmän och minderåriga som omfattas av någon form av delad ekonomi. Andra familjekonstellationer – kontakta arrangörer för överenskommelse. Kontrollera gärna status på ditt medlemskap innan du gör din inbetalning för att minimera behovet av uppföljning.