Spelvärld och spelstil

För dig som inte besökt Tingsvattnet förut – välkommen, vandrare! Och för dig som återvänder – välkommen åter, käre vän!

Om lajvande i Gyllene Hjorten

Lajvet utspelar sig i Gyllene Hjortens spelvärld Erborigien. Kort kan Erborigien beskrivas som en low-fantasy värld med episka och fornnordiska inslag. I centrum står kampen mellan ont och gott, i form av den onde guden Loke som söker vägar att ta sig in i och förstöra de andra gudarnas skapelse.

Traditionellt har mycket av spelet i världen kretsat kring Gyllene Hjortens orden; en brokig skara som förenas just av kampen mot ondskan. Idag kan lajv i vår spelvärld ha många olika teman och utforska väldigt olika aspekter av livet i de olika länderna runt Lambesjön. Lajvstilen är ganska lågintensiv och eftersträvar realism. Eftersom vi spelar i en obruten kampanj måste inte alla trådar knytas ihop vid varje enskilt tillfälle eller alla skatter hittas och skurkarna avslöjas. Går det inte så går det inte – kanske sker det nästa gång i stället…!

Vi välkomnar gärna nya spelare, även om du inte besökt Erborigien tidigare eller är ny till hobbyn lajv.

Tingsvattnet och Wenheim

Om du känner till Gyllene Hjortens värld Erborigien vet du kanske att det i södra Wenheim, vid det väldiga innanhavet Lambesjöns strand, finns ett bergsmassiv som kallas Tangbergen. Lämnar du hamnstaden Ravindal och letar dig upp i sagda berg kommer du efter ett par dagar till den lilla byn Tingsvattnet.

Det är i år åtta år sedan vi först stiftade bekantskap med byn som då fick sina officiella byprivilegier, fick utse byråd och städsla en byknekt. Mycket har hänt sedan dess. Stormidsommar har firats, episk ondska bekämpats, guld har smugglats och småkakor bakats, allt medan öringen vakat i dammarna och sångerna klingat från värdshuset Guldåderns bänkar.

I verkligheten är byn Tingsvattnet byggd på familjen Jakobssons mark vid Gyllbergens naturreservat utanför Borlänge.

Borgrasarfesten

För snart fyrtio år sedan, år 619, raserades den ointagliga borgen i Wenheims huvudstad, Gargul. Upproret mot den onde fursten hade då pågått en tid och framgångar hade skördats i Grå Bergen och på andra ställen i norr, men bakom Garguls höga, mörka murar höll fursten stora styrkor. Det var Dvalin och dvärgarna som kom till upprorsledaren Varghuvuds hjälp. Fursten i Gargul störtades tillsammans med murarna, som dittills stått olycksbådande hårda och blickat ut över landskapet. I Wenheim högtidlighålls varje år minnet av denna dag; en dag som signalerade slutet på förtrycket och början på friheten. Bara några veckor efter borgens fall utropades Wenheim som självständigt rike, med Gissur som hövding.

Gemensamt för alla firanden är lekar och skojfriska tävlingar med teman som på ett eller annat sätt kan kopplas till frihetskriget. På en del ställen förekommer olika särskilda maträtter – i Ravindal serveras till exempel borgrasarkakor. Det är också självklart och viktigt att alla bidrar till festligheterna med det den kan. Ingen tittar snett på den fattiges bidrag utan skattar alla gåvor lika högt. Den som bara har råd att gå ut i skogen och plocka blommor till dekoration är lika välkommen som den som ställer en mjödkagge på bordet eller kommer med ett rostat lamm. Men de flesta ställer fram sina grytor eller sitt bröd eller sina fiskar och äter sedan glatt av allt som borden dignar av, till musikanters spel och barnens skratt!

Läs mer

Du kan läsa mer om Erborigien här på hemsidan: