Anmälan

Sökta roller

 • Bybor i Tingsvattnet.
 • Anhöriga, vänner och gäster till bybor.
 • Skalder och lekare från fjär och närran.
  • Skaldetävlingens storlek och betydelse kan eventuellt ha överdrivits något av den gode värdshusvärden Asgeir, och beredvilliga ryktesspridare i hamnkvarteren i Ravindal har bistått i att förmedla intrycket av en pampig tillställning, väl värt en resa… så även något mer långväga besök är både rimligt och välkommet!
  • Det är naturligtvis både lämpligt och praktiskt att kombinera en skalderoll med något annat syfte att finnas i bergen, av såväl öppet som ljusskyggt slag…
 • Kunskapare, uppviglare, ryktesspridare som mer eller mindre öppet går Grimars ärenden.
 • Hjältar, hövdingstrogna och ledungsfolk av olika slag som möts för att byta information om läget, i skydd av skaldetävlingens förväntade myller.
 • Egna förslag är välkomna och enstaka specialroller kan dyka upp…

Arrangörerna uppmuntrar till deltagardrivet medskapande! Med det avses att spelaren gärna får föreslå roll, idéer till spel och intrig och på eget initiativ samordna sig med andra spelare. Håll dock arrangören involverad i eventuellt eget intrigerande som kan påverka andra!

Anmälan

Anmäl dig via mail: tingsvattnet652@gmail.com

Ange behov av specialkost. När ditt deltagande och roll är bekräftade är det dags att betala!

Anmälningsavgift

Vuxna (fr o m 16 år):

 • Medlem: 350 kr
 • Del av lajven (1 dag/dygn): 250 kr
 • Ej medlem: 400 kr
 • ”Förstagångshjort” (om det är ditt första lajv med Gyllene Hjorten) 300 kr

Barn och familj:

 • Barn upp till och med 15 år: 250 kr
 • Barn upp till och med 2 år: gratis
 • Familjepris: takpris 1000 kr

Förseningsavgift på 50 kr tillkommer vid betalning efter 30/7.

I anmälan ingår en festmiddag på lördag kväll. Övrig mat lagas själv eller köps på värdshuset för inväxlade koppas- och silverslantar. Dass med hygienartiklar, hantering av sopor och dricksvattenförsörjning ingår också, liksom rekvisitan, stämningen och tillgången till sagan…!

Anmälningsavgiften erläggs till föreningen Gyllene Hjortens bankgiro: 5721-0270.

Möjlighet till ett frivilligt bidrag till områdets utveckling och skötsel kommer att ges vid incheckningen.

Force majeure

Skulle lajven behöva ställas in av för arrangörerna opåverkbara skäl återbetalas alla medel som inte redan nyttjats för t ex rekvisita.