Skaldetävling i Tingsvattnet år 652

Välkommen på Skaldetävling i Tingsvattnet, år 652, ett Gyllene Hjorten lajv i Gyllbergen, Borlänge.

Den lilla byn Tingsvattnet i Tangbergen, sydväst om Ravindal, var platsen där många märkliga händelser utspelades under Stormidsommarveckan. Byn har sedan dess slickat såren och försökt hitta tillbaka till en normal men samtidigt annorlunda tillvaro. Att fler resande kommer den här vägen och att bergen tilldrar sig intresse från olika håll mottas olika av de boende i trakten. De som helst vill vara i fred och valla sina getter är av en mening, den som vill expandera sitt värdshus är av en annan. I den lilla byn blandas en nyväckt optimism för framtiden med en oro om hur tingens ordning kommer att te sig framöver. Att det inte kommer att bli riktigt som förr har nog alla förstått…

Stämning

Asgeir såg ut över värdshusets gård en dag i Sunnifagn. De nya borden han hade låtit göra efter Stormidsommar för ett par år sedan var verkligen ett lyft. Tillsammans med köket som byggdes ut inför festligheterna år 650 började det verkligen se ut som det anständiga ställe han alltid föreställt sig. Om det nu bara kunde hitta hit gäster i samma mängd som det gjorde den där fantastiska sommaren för två år sedan… förra året var ju en varm, torr och eländig sommar där de flesta som kunde låta bli att resa låg i skuggan och flämtade. Och timmermännen låg på om restbetalningen för borden.

Tänk om stormidsommarens omsättning skulle kunna bli måttstock? Ett år till eller två med samma beläggning skulle ge helt andra förutsättningar att investera och fortsätta expandera. En bättre tältduk att spänna över uteserveringen… kanske lite mer enhetliga krus?

Det var då det slog honom. Den där kvällen under Stormidsommar där det skaldades visor och verser till var och varannan… hur uppskattad den hade varit! I bänken satt ett par spelemän med vevlira och flöjt, och gäster såväl som bybor ansträngde sig för att dikta visor om stort som smått. Den kvällen slogs det kassarekord i skänken. Det borde vi göra om!

Så föddes idén till skaldetävlingen i Tingsvattnet. Södra Wenheims antagligen mest prestigefyllda kamp för lekare, skalder, spelmän och gemen – som det lät när Asgeir torgförde evenemanget. Öppen för alla som vill framföra sitt bidrag och där folkets röst är domare. Fina priser, och stor prestige.

Genom kanaler i Ravindal spreds ordet snart vida omkring, och det slitna landet som under många år levt under press från grannen i väster välkomnade denna distraktion och glädjetecken med öppna armar. Det som först var tänkt som en lokal företeelse såg plötsligt ut att locka mer långväga gäster… frågan var väl om alla kom för skaldandets skull?

Lieting, några månader senare. Sommaren hade varit varm och behaglig utan att vara kvävande, och här uppe i bergen hade ju oftast luften varit angenämt frisk. Sommaren led mot sitt slut och solen sänkte sig tidigare ned över topparna, men värmen dröjde sig kvar och kvällarna var ljumma och sköna. Folk hade strömmat till Tingsvattnet redan ett par dagar före den utsatta och Asgeir visslade glatt för sig själv när han gick till jordkällaren efter mer svalt öl. Även om en och annan figur här inte direkt såg ut som någon munter lekare så bådade det att bli en storartad kväll…!

Väl mött! // Arr för Skaldetävling i Tingsvattnet

Anders Fridborg, projektledare/huvudarrangör, 070-6995667
Anders Ekman, intriger/saga
Erik Bohlin, praktiskt/områdesansvar

Läs mer