Världsmöte - Gudar, kyrkan och folket

Mötet sker digitalt på teams på länken här nedanför.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjY0YzQ3NGEtZDMyM...

Under vårvinterns arbete med såväl sammanställningen av världsläget som förberedelserna inför sommarens arrangemang har det dykt upp frågeställningar kring gudarna, kyrkan och hur folket förhåller sig till dessa.

En ambition finns sedan tidigare att göra religionen mer närvarande i sagans vardag för att helt enkelt göra Erborigien mer Erborigiskt. En fara som vi hela tiden behöver förhålla oss till är att ju mer vi definierar, desto högre kan tröskeln för den som ska närma sig Erborigien upplevas. När “Vägen till Erborigien” skrevs fanns en tanke att handboken skulle ge ett räcke som stöd för ena handen, men lämna den andra handen fri. Det känns även nu som en bra ambition!

Vi känner att ovan nämnda frågeställningar hänger ihop och nog lämpar sig bättre för ett världsmöte än som isolerade frågor för världsgruppen att ta ställning till, varför världsmötesprocessen inleddes.

Inför Årsstämman annonserades ett förmöte som i anslutning till stämmans avlsutande där de olika frågeställningarna luftades, nya tankar fångades upp och ett nytt ämne listades. För att själva Världsmötet ska bli hanterbart uppdrogs åt sammankallande att ordna punkterna så att det som är viktigast att avhandla inför sommarens arrangemang kommer först och resterande frågor sorteras i fallande angelägenhetsgrad (inför sommaren).

Detta gav nedanstående dagordning:

  1. Hur förhåller vi oss till de Fornnordiska Gudasagorna i Erborigien?
  2. Hur gör sig religionen påmind i vardagen?
    • Gudar på resa
    • Gudarnas symboler/runor
  3. Kyrkans ritualer
  4. Hur fungerar Nars kyrka i tider av kris och/eller oro?

Varmt välkomna!
Arrangörsgruppen för Draupners Droppe
Anders Ekman, Anders Fridborg, Carl Wellander och Erik Bohlin