Jarlar före och efter kuppen

Aahren

Här styr den svage Ered Winghierta, som är ett verktyg för sin farbror storprästen Eschmek. Ered Winghierta sidade med Mornam och sitter kvar i orubbat bo.

Aralantha

Kung Gladoron instiftade jarlaskapet över Aralantha. Den förste som fick posten var Sigurd son av Bue, tidigare jarl av Aralond. Jarlen av Aralantha fungerar som kungamaktens ständige företrädare som griper in där en svår situation uppstår. Efter kuppen har Sigurd kämpat mot Mornam. Mornam har valt att inte insätta en egen jarl på den platsen.

Aralond

Aralanthas södra jarladöme har bytt flest jarlar. Först härskade nordbornas Thorgeir Kare, en duglig och rättskaffens jarl av nordmanna ätt, men han dräptes i kuppen. Istället kom Olduin Stormfare i hans ställe. Men när prins Edarin invaderade staden föll Olduin i försvaret. Prins Edarin har inte tillförordnat någon jarl av Aralond, istället har ett råd styrt staden och jarladömet.

Chelmar

Efan Ekenskjöld styrde Chelmar i många år. Han var högt betrodd av Gladoron, men röjdes undan snabbt av Mornams anhang. Istället kom Ogil Otterberg, en intrigant jarl som inte hade sin starka sida som militär ledare. Otterberg avsattes och avrättades av Mornam efter nederlaget vid Arenäs 628. Ny jarl blev Peder Oxblod. Prins Edarin har tillförordnat Dana av Verdfeldt som jarl av Chelmar, och Chelmar har alltså nu två konkurrerande jarlar.

Dahlen

Peder Absalonsson Klinte vägrade först ta ställning när inbördeskriget bröt ut. Han satt långt från striderna och utan en stark armé. Det gick så långt att Dahlen förklarade sig för självständigt. Men efter hand bytte Peder inställning och nu stöder han öppet prins Edarin.

Erdamaar

I Erdamaar satt den gamle Aaron Bolme som jarl, men med tiden tog hans son Olvar Bolme över mer och mer. När fadern upptäckte att sonen höll på att förråda kungamakten försökte han arrestera honom, men Olvar hann före. Aaron fängslades och sitter fången ännu, även Olvar låtit sprida ryktet att fadern är död.

Feodras

Arin Falk stod lojal mot kungamakten och skyndade sig till dess försvar. Dock stupade han 628 och hans hustru Eliana Falk tog över och fortsätter kampen.

Noedren

Vidukinn Marke Hammarvall kämpade tillsammans med Gladoron till sista andetaget i Aahrens kungaslott. När Vidukinn dog efterträddes han av sin son Simon Marke Hammarvall som slogs mot Mornam så länge han kunde. När Noedrens sista fäste föll flydde Simon in i Jarnskuggeskogen, och där leder han en bitter kamp mot Mornams anhang. Noedren delades upp av de segrande och ingen ny jarl har instiftats. Istället styr friherren av Öska över städerna Noedren och Laumarn med nejden städerna emellan. Friherren av Öska har nu dock tillsammans med Odels och Åtuna vänt sig mot Mornams styre.

Noldria

En veteran bland de kungatrogna var Noldrias bångstyrige jarl Knut Båtfare. Knut Båtfare dog 630 och efterträddes av sin son Eirk Båtfare.

Odels

Ungdom, iver och avundsjuka gjorde att Meiron Solkulle av Lonäs sidade med Mornam. Numera styr jarl Meiron av Odels över både Odels och delar av Noedren som han vann i krigsbyte. Meiron har tillsammans med Åtuna och Öska nu vänt sig från Mornam. Prins Edarin har tillförordnat en egen jarl av Odels, Henrik av Oxsala Slott.

Tiria

Ranar Bole mördades av den lömske Åtunajarlen. Staden föll först i Åtunas händer, sedan i randersmarkarnas händer och därefter åter i Åtunas händer. Idag är det Vädersolarna som styr över staden.

Tuve

Edar Nordenstierna-Grip blev jarl så sent som år 625. Han var mycket lojal mot kungamakten, vilket man inte kan säga om hans syster Ellinor Nordenstierna-Grip. Hon längtade efter makt och rikedom, lockad av Mornam förrådde hon sin bror och fängslade honom (men spred ut rykten att han var död). I nästan tre långa satt Edar fånge i Tuve innan han lyckades fly. Ellinor sitter säkert på Tuves jarlatron och det ryktas om att hon ska bli Aralanthas drottning genom giftermål med Mornam.

Åtuna

Gränstvister med Randersmark och uteblivet stöd från kung Gladoron gjorde att jarl Ragnar Ering Vädersol bytte sida till Mornam. Åtuna led hårt under kriget mot Randersmark, men har delvis blivit återställd genom stora krigsskadestånd. Åtuna har nu tillsammans med Öska och Odels vänt sig från Mornam.