Inbördeskriget i Aralantha

626

Hösten Mornam griper makten i en blodig statskupp. Bakom Mornam står delar av en missnöjd adel och köpmän från Aahren tillsammans med en mer hårdför fraktion inom kyrkan. Kung Gladoron, prins Daron och jarl Vidukinn av Noedren mördas i kungliga slottet. Överstepräst Ar mördas i templet.

Kuppmakare stormar Chelmar och dödar jarl Efan Ekenskjöld. Kuppmakare mördar jarl Thorgeir Kare i Aralond och jarl Ragnar i Tiria. Förfördelade släktingar i Erdamaar och Tuve störtar jarlarna och sluter sig till Mornam. Mornam kontrollerar m a o Aahren, delar av Erdamaar, Tuve, delar av Aralond, Odels, delar av Chelmar, Åtuna och Tiria.

627

Vintern Prins Edarin samlar motståndet i västra Chelmar. Randersmark stödjer den störtade kungafamiljen och går i krig. En randersk fylking som kommer från Naronien nedgörs i hårda strider i Björkskogen och av jarl Meiron av Odels framryckande styrkor. Nordmännen tvingas lämna Aralond och får en fristad i Dahlen. Jarl Peder av Dahlen förklarar Dahlen för neutralt och utropar sig till prins.

Våren Prins Edarin utropas till riksföreståndare i kronprins Edurons frånvaro. Mornam börjar belägra Noedren. Randersmark lider nederlag vid Hovaskulle i Åtuna.

Sommaren Randersmark tvingas till fred. Noedren faller, och delas upp av grannarna. Midsommarkransen hålls och vinns av riddar Henrik, sedermera jarl Henrik av Odels.

628

Våren En här från Aralond besegrar Feodras här vid Rislid. Jarl Arin Falk av Feodras stupar.

Hösten Prins Edarins styrkor vinner en stor seger mot Mornams jarl av Chelmar, Ogil Otterberg, vid Jalum.

629

Vintern Prins Edarin leder en mindre här genom Väktarbergen. Med bistånd av alvprinsen Gillome seglar han sedan till Aralond. Samtidigt har prins Peder av Dahlen slutit upp på Edarins sida. Tillsammans stormar de Aralond. Jarl Olduin Stormfare av Aralond faller.

Sommaren Prins Edarins styrkor slår tillbaka två härar, under friherren av Rödje och jarlen av Odels, som försökte ta tillbaka Aralond.

Hösten Dana av Verdfeldt, prins Edarins främsta härförare, besegrar jarl Otterberg av Chelmar i grunden vid Arenäs. Mornam låter avrätta den oduglige jarl Ogil Otterberg. Ny jarl blir Peder Oxblod. Mornam låter utförda Trohetslagarna där minsta motstånd mot hans regim straffas hårt.

630

Vintern Jarlen av Odels kommer till Aralond för torneringen Vinterrosen. Prins Edarin utser Dana av Verdfeldt till tillförordnad jarl av Chelmar och Henrik av Oxsala Slott till tillförordnad jarl av Odels. Två framstående befäl döms till landsförvisning för fanflykt av prins Edarin.

Våren Stora delar av Edarins här flyttas till Chelmar.

Sommaren Jarlen av Odels leder sin här mot Feodras, som inte kan motstå fienden i fält. Jarlen av Odels stormar halva staden Feodras innan jarlinnan personligen tar befälet och driver ut fienden. En belägring inleds.

Friherren av Hellon leder en del av Oxblods här överraskande mot Stangerpasset i norra Chelmar, en kår från Noldria håller passet men förintas nästintill. Jarl Dana av Chelmar går till angrepp mot Hellon, och vinner en blodig seger vid Hellons andra slag. Jarl Oxblod rycker in i Verdfeldt, plundrar och har sitt säte där under ett par månader.

631

Vintern Jarl Oxblod lämnar Verdfeldt.

Våren Jarlen av Odels bryter belägringen av Feodras och drar ur sina trupperna ur striderna. Istället tvingas friherre Edar Eldsklo ta befälet över resterna av Mornams sydhär. Eldsklo retirerar mot Setvi för att omorganisera sina trupper. Han håller stånd mot jarlinnan av Feodras och prinsens trupper. Den Aldorianska frikåren stormar överraskande Patre, som hålls av Odels trupper.

Sommaren Jarl Oxblod av Chelmar rycker fram för att belägra Meldar. Stormningsförsök misslyckas. Samtidigt har jarl Dana sluppit undan och stormar istället överraskande Chelmar. Samtidigt går friherredömena Eidensjö och Oxsala över till jarl Dana. En kår under Irrfärdur tar Hellon och riddar Jorund Morgongåva understödjer en resning som tar Tunmar. Oxblod tvingas mot Chelmar, som han misslyckas med att ta tillbaka. Mornam leder själv en här från Aahren som tar tillbaka Tunmar.

Nerina Nordangård av Meldar förhandlar fram ett vapenstillestånd å prins Edarins vägnar med jarlen av Odels. Vapenstilleståndet upprör Mornam, men sträcker sig fram till midvinter. Därefter kan ett längre vapenstillestånd träda i kraft om det accepeteras av alla parter.

Hösten Oxblod vänder sig mot Oxsala och Eidensjös friherredömen för att ta hämnd för sveket. Han härjar delar av Oxsala innan ett gemensamt uppbåd från Oxsala och Eidensjö tvingar Oxblod att dra sig tillbaka till vinterkvarter i Tivestland.

Friherren av Drikros i södra Odels väljer att bryta med sin herre jarl Meiron och ställer sig under Mornams beskydd. Två landriddare i norra Drikros står dock lojala mot sin jarl. Mindre skärmytslingar mellan trupper lojala mot Mornam och jarl Meiron av Odels förekommer.

Midvinter 631 Vapenvilan mellan riksföreståndare Edarin, jarlarna av Odels och Åtuna samt friherren av Öska förlängs till ett fredsfördrag på fem år.

632

Sommaren Ett uppror tar staden Tuve i besittning och återinsätter jarl Edar. Upproret är understött av prins Peder av Dahlen och jarl Simon "av Skogen" deltar med frihetskämpar från Noedren.

Samtidigt slår en Narstrogen kår utsänd från Aralong till mot Erdamaar. Ellinor av Tuve befinner sig olyckligtvis med sina trupper i Erdamaar och tillsammans med jarl Olvar Bolme slår hon tillbaka detta stromningsförsök som då vänds i katastrof för de Nartrogna.

"Björndansen" utspelas i Chelmar. Dana stärker sitt grepp över jarladömet. Endast de östligaste delarna lyder under Oxblod.

Elinor leder sina trupper tillbaka mot Tuve för att återta staden. Jarl Simon Marke Hammarvall stupar till hösten.

Hösten Ellinor intar Tuve och kväser motståndet i jaradömet med Åtunas hjälp. Edar blägras i jarlaborgen. Samtidigt insätts Svara som tronföljare efter Edarin och Dana knyter samman de sina ytterligare.

633

Våren Dana leder sina styrkor mot Aahren men möter Mornam i en drabbning vid Tunmar och slås på flykten.

Kronprins Eduron uppenbarar sig plötsligt vid Furstehögarna dit han kallat Mornam. Den senare böjer sig inför Nars blod och ger upp kampen. Eduron dör. Edarin reser västerut och Svava tillträder som omyndig regent. De sin följt Mornam har att välja på att dömas enligt Mornams "trohetslagar" som säger: "Att envar som reser vapen mot sin rättmätige konung, av gudarna utsett, skall med döden plikta.", eller avsäga sig namn och titel och bege sig till Naronien för att delta i kampen mot Loke.

Sommaren Dana tar över i Aahren. Förberedelser för insättandet av ett dörmyndarråd sker. Monam (numera Den Namnlöse) och Ellinor fåt till Tuve för att samla de som skall vidare till Njarka.

Doringer Falk lyckas äntligen övertyga jarl Edar om att kriget är slut och att han kan komma ut ur jarlaborgen. Edar svårt sjuk.

Hösten Förmyndarrådet sammanträder för första gången. Jarl Meiron av Odels ställer sig under Nars ätts fana och tar plats i rådet. Blickfånget riktas därefter först mot jarl Winghierta av Aahren som vägrar ge upp i södra Aahrenområdet och Eldsklo som vägrar ge upp Setvi. En här skall mönstras. Härold sänd till Tuve samman med en symbolisk rote för att visa rådets stöd.

Midvinter Jarl Winghierta lägger ner vapen efter överläggningar. Rådets förhandlare anländer till Setvi.

634

Våren Eldsklo lägger ner vapen efter överläggningar. Mornam (Den Namnlöse) marschear mot Njarka och tar Ellinor med sig. Han lämnar efter sig ett jarladömme i kaos.

Kriget är slut!

Läs mer
Noveller