Kalendarium 626-627

Kalendarium över händelser i Aralantha, och dess inbördeskrigs fotspår under slutet av året 626 och första hälften av 627.

Hösten 626

27/10 Mornam sluter fördrag med Ellinor Nordenstierna Grip, och får därmed indirekt kontroll över Tuve.

3/11 Under natten slår legokårer till mot Aralond. Jarl Torgeir Kare mördas. Vid gryningen har större delen av staden tagits. Kuppen har börjat.

4/11 Åtunaleken. Jarlen av Åtuna låter under ett besök i Tiria inta slottet och staden, samt avrätta jarlen och större delen av frälset.

5/11 Strax före klockan två på natten slår kuppmakarna till mot slottet och templet i Aahren. Ar mördas av en kyrklig konspiration, och de flesta av Chelmarriddarna sticks ned i sina sängar. Striden om slottet och templet varar ända in på morgonen. Konungen faller i gryningen, ensam (nåja nästan Jarlen av Noedren är ju där) försvarande riddarsalen.

Chelmars tempel och jarlaborg attackeras. Jarlen faller efter en kort strid. Templet med Chelmarriddarnas fäste står till gryningen, då den siste riddaren faller.

Olvar Aaronsson Bolme avsätter sin far och istallerar sig själv som Jarl av Erdamaar. Den nye jarlen förklarar sin trohet till Mornam.

6/11 Gyllene Hjorten håller gravöl för Fandral i södra Odels.

20/11 En randersk fylking lämnar Borgevid, med order att härja och störa i norra Noedren.

26/11 Derion och hans följe når Triti.

1/12 Derion når Borgevid.

3/12 Randersryttarna når Raken. Överfarten stoppas, då inga färjor finns tillgängliga. Flottbygge inleds.

5/12 Vidar tar Tiria med en fylking. Jarlaborgen håller (600 man). Ca 500 randersryttare lämnas kvar i staden.

6/12 Mornam sätter kronan på eget huvud i stortemplet i Aahren.

14/12 Radersryttarna över Rakenälven. 1000 man borta p.g.a. svält, sjukdom och attacker.

16/12 Brethlavi plundras av Randersryttarna. Staden bränns efter striden.

22/12 Nordmännen inser sitt hopplösa läge. Sätter segel och evakuerar Aralond. Seglar österut och gör strandhugg i Lisya.

23/12 Randersryttarna kommer i batalj med jarlen av Odels. Jarlen får förstärkningar från Vidarsborg och vinner slaget. Randersmännen förlorar 1300 man, varav 800 kapitulerar.

Våren-sommaren 627

1/1 Trötta och härjade randersryttare når Noedren.

3/1 Prins Eduron lämnar Borgevid för att hämnas sin faders bortgång, Reser mot Noldria.

8/1 Eduron möter en numerärt överlägsen trupp från Tere. Blir tillfångatagen. Dock vet ingen vad som hänt och rykten florerar att Eduron är i Aralantha.

9/1 Simons tunga kavallari under Jarl Sigurd inlåter sig i en skärmytsling med Jarlen av Odels riddarhär. Odels här är segerviss efter triumfen över Randersmarks fylking men Jarl Sigurd bjuder bra motstånd. Drabbningen som sker i Norra Ran slutar oavgjord med stora förluster för båda sidor. Sigurd segrar taktiskt men Odels strategiskt då Noedrens riddare retirerar söderut till tryggheten.

10/1 Jarl Peder av Dahlen utropar sig till Prins och Dahlen till principat. Landet förhåller sig neutralt i den aralnthiska konflikten.

20/1 Efter en längre tid av raider börjar den randerska hären att röra sig västerut. Total numerär, ca två fylkingar.

21/1 Mornam, som själv leder sina styrkor, bryter upp från vinterkvarteret i Jarne och rör sig sakta norrut med tio tusenden.

22/1 Jarlen av Odels slår tillbaka ett försök från Laumarn och Jarl Sigurd att undsätta Hagavad.

24/1 En trupp från Åtuna bränner och härjar djupt inne i Belchari. Den drar sig segerrik tillbaka efter att ha dräpt fjärdingsväktaren Veitgalf Beintensson och hela hans familj. Kung Vidar blir rasande och styr söderut för stampa Åtuna från jordens yta.

26/1 Hagavad kapitulerar. Mornams östra här under Jarlen av Odels omfattar femtontusen man. Mornam själv leder tio tusen man medan Jarlen av Åtuna leder femtusen man som har dragit sig tillbaka till staden. Vidar har låtit dela upp sin här som nu hämnas rejält i Åtuna. Simon står i Noedren med ca sju tusen man och i Laumarn med två tusen man.

1/2 Tarnam väljer slutligen Mornam, men anfalls av Noedrenska trupper och avrättas.

4/2 Prins Edarin leder en raid nästan ända fram till Chelmars murar.

Mornams planerade framryckning stoppas av kylan.

5/2 Jarlen av Odels inleder belägringen av Laumarn.

6/2 Sigurd lämnar Noedrens stad. Anledningarna är främst två. Dels har jarlarna Simon och Sigurd haft våldsamma gräl om vem som ska ha det övergripande befälet, dels inser Sigurd att Vidar har gjort en blunder genom att gå ned i Åtuna. Därför försöker Sigurd söka upp randerska hären.

20/2 Vidar är nere vid gränsen till Tuve. En randersk styrka kan t.o.m. skymtas från stadens murar. Nästan hela Åtuna är förrött. Vidar beslutar sig för att samla sina styrkor för att nu storma staden.

22/2 Mornams styrkor har nu till hälften omringat Noedren. Simon beslutar sig för ett utfall. Mornams trupper blir överraskade och Simon vinner en stor seger. Totalt förlorar Mornam nästan tvåtusen soldater och måste tillfälligt avbryta belägringsförsöket. Mornam slår ett nytt vinterläger två dagsmarscher söder om Staden.

24/2 Mornam får förstärkningar från två legokårer, inalles 1800 man. Kårerna leds av Captal Borak och Nerak Svartkåpa. Kapten Eldsklos kår med Aralondiska frihetshjältar om 500 man lämnar Aralond.

28/2 Mornam stryper allt mer tillförseln av proviant och kurirer till Noedren.

3/3 Vidar står med en fylking utanför Åtuna på den aralanthiska sidan och en halv på den randerska sidan. Ska precis inleda stormningen då Jarl Sigurd rider in i lägret. Sigurd lyckas efter tre timmars gräl avstyra den minst sagt våghalsiga attacken mot Åtunas höga murar.

4/3 Vidar bryter upp och samlar sina styrkor för att gå mot Noedren.

6/3 Lojalisterna i Khanmar sträcker vapen. Jarlen Erdamaar ställer till blodbad på sina motståndare.

9/3 Laumarn sträcker vapen efter två dagars stormning.

10/3 Simon försöker göra om utbrytningsförsöket, men den här gången är Mornam beredd. Slaget blir blodigt med ungefär lika stora förluster på båda sidorna. Detta drabbar Simon värre än Mornam. Simons förluster räknas till ca 500. Dock är det ryttare. Genom detta har Simon nästintill förlorat sin rörlighet. Belägringen inleds på allvar.

Läget i väster är att Vidar leder två och en halv fylking norrut. I Tiria står en halv fylking och i Belchari en halv. Jarlen av Åtuna går med sina fem tusen man tillbaka till "hit and run" mot Belchari. Jarlinnan av Tuve förstärker med en kår på 1200 man. Jarlen av Odels står grupperad kring Lindal med femtontusen man. Han är väl medveten om vad som väntar och börjar att lägga upp en plan.

11-25/3 Tö och lera gör att förflyttningar i Noedren och Åtuna blir ytterst sparsamma.

22/3 En delegation nordmän träffar Prins Peder. Förhandlingar inleds som slutar efter en lång vecka med ömsesidiga hot och smicker. Peder låter nordmän slå sig ned i Varli samt Österö och Ljusterö. Han garanterar underhåll i tre år gentemot att nordmännen lovar att bistå Peder i kristider.

26/3 Svälten börjar på allvar att hota Noedren.

2/4 Vidar grupperar sin styrkor i Tiriatrakten och inleder offensiven västerut. Det har Odels väntat på som förgiftar brunnar och bränner där randersmarkarna förväntas rycka fram.

3/4 Captal Borak och Svartkåpa visar intresse till förhandling med Simon.

5/4 GH-utsända möter kårledarna. De ställer omfattande krav. 280 000 guldmynt och att få bli friherrar för att byta sida. Simon har inte pengarna, men en av hans rådgivare kommer med ett förslag på varifrån pengarna kan anskaffas.

7/4 Mornam provar Simons försvar. Gör ett begränsat stormingsförsök som inte röner någon framgång.

8/4 Mornam lämnar i hemlighet Noedren med trehundra lansar från Aahren och rider österut för att personligen ta befälet.

9/4 Hästarna börjar att ta slut i Noedren. Folk övergår till hundar och katter.

10/4 Randersmarkarna drar sina styrkor söderut för att få proviant. Två fanor drabbar samman med Friherren av Öskas rebeller i byn Hovaskulle. Oavgjord drabbning. Eldsklos kår når Odels härläger.

11-13/4 Större och mindre drabbningar runt byn Hovaskulle. Förluster på båda sidor.

14/4 Efter en förutbestämd plan inleder Jarlen av Odels ett begränsat anfall med lätt rytteri mot den randerska hären. Anfallet slås tillbaka och Odels ryttare retirerar till väl befästa ställningar på en ås. Kung Vidar beodrar attack, vid skymningen avbryts striderna.

15/4 Vidar kommenderar återigen attack på morgonen. Redan under slagets första anfall hamnar Vidar i trångmål. Fanan han rider med skiljs lite grann från den övriga hären. Kungens häst stupar och Vidar fastnar under den. Nerods Märke lyckas inte värja konungen från en fanatisk aralanthisk attack. Vidar får någrra rejäla svärdshugg och blir medvetslös. Att kungen klarar sig beror på att zaardras uppmärksammat situationen och ägnar sin energi åt att överrösa aralantherna med pilar. Tillsammans med gardet räddas Vidar undan från slagfältet. Befälet övertas av Ingjald Bastarden som skanderar "hämnd för konungen". Den desorienterade och demoraliserade hären stormar upp mot åsen, men blir tillbakaslagna. Jarlen av Odels tar tillfället i akt. Han slänger fram sina sista fotfolksreserver. Han beordrar även rytteriet att anfalla.

Den förvirrade randerska hären kan inte stå emot Odels utfall. Samtidigt når Mornam fram från norr. Kung Vidars person hotas återigen, men Nerods märke försvarar konungen nästan till siste man så att han kan undkomma, död eller medvetslös - det vet ingen. Ingjald Bastarden såras och tas till fånga. Fylkesriddare Garmund af Kattisberg och faneriddare Heinulf, kusin till kungen, leder två olika delar av den randerska hären som undflyr slagfältet.

Totalt har randersmarkarna förlorat tre tusen i döda, fem tusen i sårade och tusen i saknade och tillfångatagna. Aralanthas förluster är ca två tusen man. Vidar förs mot säkrare land tillsammans med Heinulf och två tusen man. Fem tusen man retirerar under Kattisberg rakt norrut. De slår läger vid en flodkrök. Tusen man flyr in mot Belchari.

16/4 Jarl Sigurd rider med resterna av sina fana mot Tiria som han inser är nyckeln. Kattisbergs trupper omringas av överlägsna aralantiska trupper. Förhandlingar inleds.

17/4 Kattisberg kapitulerar. Noblessen hålls som gisslan i väntan på lösen. Gemene man får återvända hem, utan häst och utan vapen, men med edlig försäkran att aldrig mer resa vapen mot Aralantha.

19/4 Tusen man från Erdamaar når Noedren. Belägrarna känner på Simons allt svagare puls. Anfallet slås dock tillbaka.

20/4 Sigurd når Tiria.

22/4 Vidars eskort går över gränsen in i Randersmark.

25/4 Jarlen av Odels når Tiria med de första trupperna. Inleder en belägring.

27/4 Arnod och Nanna sänder bud om att Randersmark inställer stridigheterna.

28/4 Mornam kommer med huvudstyrkan. 4 000 avdelas för belägringen. 8000 går över gränsen under Mornam och Jarlen av Odels.

Noedren slår tillbaka stormningsförsök.

4/5 Det randerska arriärgardet (numerärt underlägset i proportion 1:4) gör ett försök att stoppa fienden. Efter hårda strider hela dagen tvingas randersmarkarna att dra sig tillbaka. Båda sidor lider stora förluster.

7/5 Nanna och Arnod möter flera av södra randersmarks främsta i Nibble. Tillsammans har de fyra tusen man. De överlägger läget. Nanna vill till en början ha fortsatt krig. Diskussionerna drar ut på tiden. Under tiden förtsätter befolkningen att slåss med fanatism mot invasionshären. Mornam ger tillbaka med samma mynt.

8/5 Läget alltmer kritiskt i Noedren. En resning i staden till förmån för Mornam slås ned. Ledande stadsbor börjar i hemlighet föra förhandlingar.

Gyllene Hjorten letar försvunna Aralathiska guldtackor kring Arebo i Naronien.

9/5 Prins Edarin möter västra Chelmars friherrar, jarlen av Feodras och jarlen av Noldria i Väktarland. De konstaterar att kronprinsen fortfarande försvunnen. Tills Eduron dyker upp väljs Prins Edarin till det fria Aralanthas riksföreståndare. De närvarande svär en ed på att inte vila förrän Mornam är störtad och Nars blod har bestigit tronen.

10/5 Under loppet av nio timmar slås fyra stormningsförsök av Noedren tillbaka.

11/5 Jarlen av Odels slår tillbaka de randerska styrkorna utanför Nibble och intar den övergivna staden.

14/5 Drottningen som kräver fortsatt kamp blir utmanövrad i ett möte nära Lärke. Vid mötet väljs Arnod till rikets styresman tills konungen blir frisk eller till Gorm blir man. Nanna reser norrut i vredesmod

Stadsbornas privilegier i Noedren garanteras och amnesti utlovas. En del trupper, tillsammans med stadens råd, gör myteri och öppnar portarna. De jarlatrogna retirerar till jarlaborgen.

18/5 Jarl Simons trupper avvisar kapitulationserbjudande.

20/5 Jarlen av Odels och Arnod ingår ett temporärt vapenstillestånd.

25/5 Arnod och Mornam möts i Nibble. Hårda förhandlingar. Randersmark erkänner Mornam som härskare av Aralantha. Arnod lämnar tillbaka Tiria och måste avstå några gårdar i Belchari samt betala stort skadestånd till jarlen av Åtuna för förstörelsen av jarladömet. Jarl Ingjald Bastarden behålls i Aahren som garant för randersk fredsvilja.

27/5 Mornam börjar evakueringen av Randersmark. Han får dra sig tillbaka ostört.

Tiria överlämnas. Jarlen av Odels rider mot Aralantha och medtager två tusenden från Tiria.

Noedrens Jarlaborg slår tillbaka två stormningsförsök.

28/5 Strider rasar hela natten om jarlaborgen, på morgonen faller det sista fästet. Kriget i öster är slut. Det återstår bara några mindre fästen och gerillaband av vad som en gång var världens mäktigaste jarladöme.