Kalendarium 628 - 630

Kalendariet täcker det fälttåg som tog sin början i och med prins Edarins fältläger 628 och som avslutades när jarlen av Odels gick i vinterkvarter ett år senare. Det är nu även förlängt med händelser under 630 fram till dess härarna går i vinterkvarter i Chelmar.

7/9 Riddar Henrik av Oxsala slott, som kommit från Naronien med Torskåren, häver belägringen av Meldar genom att falla Peder av Oxblod i ryggen. Oxblod tas till fånga och hans styrkor skingras.

8/9 Prins Edarin slår läger i bergen nordväst om Jalum. Hans avsikt är att hålla härting med sina främsta befälhavare.

9/9 Prins Edarin håller härting. I mötet deltar förutom prinsen, prins Gillome av alverna, jarl Sigurd av Aralantha, jarlinnan Eliana Falk av Feodras, friherrinnan av Verdfeldt, landriddar Höghäll, budbäraren Eron Tride, riddar Jorund Morgongåva, riddar Asgård och gudamannen Ragnheidur. Friherrinan av Verdfeldt får tillsammans med riddarna Morgongåva och Asgård i uppdrag att planlägga för hävandet av Jalums belägring. Prins Edarin tillkännager en djärv plan att ta Aralond sjövägen. Men först ska hären föras över Väktarbergen. Själva anfallet ska ske med alvers, nordbors och dahlenbors hjälp.

Under natten lämnar jarl Sigurd och gudaman Ragnheidur, kyrkans sändebud, prins Edarin och reser mot Triti.

10/9 Jarlinnan Eliana Falk lämnar prins Edarin och reser till Feodras. Landriddar Jorm Hrolfsson Höghäll reser till Noldria för att hämta förstärkningar

17/9 Prinsens här engagerar fienden vid Jalum och vinner en stor seger (se separat text).

Jarlinnan Eliana Falk anländer till Feodras.

18/9 Landriddar Jorm Hrolfsson Höghäll anländer till Noldria och grälar med jarl Båtfare. Till sist inser jarl Båtfare att han måste släppa till trupper.

20/9 Prinsen bryter upp från Jalum. Reser tillsammans med Torskåren, Eron Ersson Tride och sin härold till Feodras. Friherrinnan Dana av Verdfeldt stannar kvar och förbereder vinterkvarter för den segerrika hären.

28/9 Prinsen anländer till Feodras. Han börjar där att inspektera trupper och göra förberedelser för vinterns fälttåg. 500 man av jarlinnans fåtaliga styrkor skall mönstras in under prinsens befäl för att göra expeditionen till Aralond till en "all–aralanthisk historia". I gengäld ställer sig riddar Henrik av Oxsala slott sig under jarlinnans befäl.

2/10 Båtfares 3 000 knektar under Jorm Hrolfsson Höghäll marscherar söderut från Noldria.

3/10 Prins Kei av Naronien inleder sin utlovade offensiv mot Tere. Stora, tillfälliga, framgångar noteras.

19/10 Feodras folk marscherar mot mötesplatsen, väster om Jalum.

24/10 Landriddar Jorm Hrolfsson Höghäll når mötesplatsen.

25/10 Prins Edarin lämnar Feodras (tillsammans med Tride och härold).

28/10 Feodras folk når mötesplatsen.

29/10 Prinsen når mötesplatsen.

30/10 Prins Gillome sluter upp och möter hären.

3/11 Hären bryter upp och påbörjar marschen över bergen, mot mötesplatsen med alvernas skepp. Hären försvinner med andra ord från kartan. Kvar i Chelmar stannar friherrinnan av Verdfeldt med omkring 400 man. Hon har dessutom under sitt befäl garnisonerna i Jalum, Frandill och Meldar. I prinsens frånvaro har Verdfeldt förtroendet att agera i Chelmar i prinsens namn.

28/12 De första styrkorna når havet och börjar slå läger i väntan på att alvernas skepp ska dyka upp

629

30/1 De utlovade 25 alvskeppen anländer och manskapet går på skeppen.

3/2 Flottan seglar mot Aralond (se text om sjöfärden).

25/2 Flottan landar på en ö utanför Aralond och inväntar nordbor och dahlenbor.

6/3 Nordborna och Jarl Peder dyker upp. Men stormar försenar företaget.

9/3 Riddar Henrik går runt den aralondiska hären och tar Setvi med överraskning.

12/3 Flottan seglar mot Aralond.

Riddar Henrik slår tillbaka ett angrepp mot Setvi.

13/3 Flottan siktas från Aralond. Staden stormas, jarl Stormfare faller för egen hand (se text om stormningen) och prins Edarin såras i ett lönnligt bakhåll. Jarl Sigurd tar befälet över trupperna.

14/3 Jarl Sigurd sammankallar till rådslag. Där delar han upp sina styrkor och ger de olika kommendanterna order.

Jarl Peder får uppdraget att svara för Aralonds säkerhet med sitt folk. Han får dessutom uppdraget att sköta härens utrustning och proviantering. Jorm Höghäll och Joel Vinterstjärna ska tillsammans med en del nordbor segla uppströms och säkra floden. I händelsen av ett angrepp från Mornams sida har de uppdraget att till varje pris sinka fienden. Thorstein Ulvdräpe ska med sina män inta de friherredömmen som ligger längst kusten västerut. Riddar Jorund Morgongåva ska med trupperna från Chelmar säkra friherredömmena västerut landvägen och senare ansluta sig till riddar Henrik vid Setvi. Asbjörn Kare, bror till den avlidne jarl Thorgeir Kare ska inta Mornams fästen längs kusten österut – ända till Lisya. Själv stannar jarl Sigurd i Aralond med en hird av nordbor. Feodras knektar behålls i staden som reserv, tillsammans med en del Eova Bergshöks folk. Eova Bergshök för befälet över både Feodras folk, som leds av riddaren Adrian Örn, och sitt eget.

Alverna, under prins Gillome, intar en tillbakadragen roll. De deltar inte i några krigsaktiviteter och kommer endast att ingripa ifall Aralond på allvar är hotat.

17/3 Riddar Henrik slår tillbaka ett andra angrepp mot Setvi. Den aralondiska hären drar sig desorganiserad norrut.

27/3 Ryktet om Aralonds stormning når Aahren (se text).

28/3 Jarlen av Odels och friherre Eldsklo lämnar Aahren med uppdrag att samla en här. Fyra dagsmarscher söderut slår man läger, håller härting och inväntar förstärkningar från annat håll. Den hast som Mornam önskat är inte praktisk genomförbar.

2/4 Budet om Aralonds fall når Chelmar.

2/4 Prins Edarin kan för första gången sitta upp i sängen. Han överlägger med jarl Sigurd om läget.

10/5 En kurir når Randersborg och bringar bud om Edarins seger vid Aralond. Kuriren dör av utmattning i drottningens famn (se text).

12/5 Jarlen av Odels här lämnar sitt läger med Setvi som mål

19/5 Friherre Stenkil Ulfsson av Rödje seglar söderut från Aahren med en stor flotta. Främst består trupperna av knektar från Aahren samt några fänikor köpesvärd.

25/5 Stenkil Ulfsson av Rödje får stridskänning med Jorm Höghäll.

1/6 Jarlen av Odels får stridskänning med riddar Henrik av Oxsala.

5/6 Prins Edarin är för första gången utanför jarlaborgen efter stormningen, då han på stadens torg tar emot de första aralondiska ryttarnas trohetsed och skänker dem ett banér.

6/6 Jarlen av Odels tar Setvi med storm. Riddar Henrik av Oxsala drar sig ur en hotande katastrof när förstärkningarna under riddar Jorund Morgongåva anländer.

29/6 Kung Mornam av Aralantha reser till Erdamaar för att tala Olvar Bolme till rätta. Olvar lyckades inte skicka trupper när Mornam bad om det. Det slutar i att Olvar tuktas ordentligt av kungen. När Mornam lämnar Erdamaar den 3/8 (se även den 3/8) har han med sig en fana och flera fänikor med krigsfolk från Erdamaar. Dessa står nu under Mornams eget befäl.

7/7 Feodras här under Arnt Ulvagrå besegrar en aahrensk här i nordöstra Feodras under Are Segerstierna. Efter segern vänder Feodras styrkor söderut för att understödja Aralond.

21/7 Feodras styrkor drabbar samman med jarlens av Odels trupper som är kvarlämnade för att skydda Setvi. Drabbningen slutar utan egentligt avgörande. Feodras styrkor drar sig tillbaka för att reorganisera sina styrkor. Därefter ilar man norrut mot Chelmar för att ansluta sig till Dana av Verdfeldts armé.

3/8 Mornam lämnar Erdamaar. Han har med sig trupper från Erdamaar. Dessa använder Mornam till att stärka sin ställning runt Aahren och minska sitt beroende av jarlen av Aahren.

20/8 Stenkil Ulfsson av Rödje ger upp. Trots att han har Aralond inom synhåll så beslutar han att vända. Han har inte hört något från jarlen av Odels och fruktar därför det värsta. Det hårda motstånd som Höghäll har givit flottan gör att Rödjes trupper mottar beslutet med lättnad. Höghäll avstår förföljande efter inrådan från Vinterstjärna. Huvuddelen av trupperna leder han tillbaka till Aralond.

22/8 Prins Edarin är så pass återställd att han återtar befälet. Han mönstrar alla styrkor som finns och förbereder sig under natten för att dra ut och möta jarlen av Odels i ett avgörande fältslag.

23/8 Jarlen av Odels står framför Aralonds murar. Men då Rödjes styrkor redan har dragit sig tillbaka inser jarlen av Odels att han inte kan betvinga Aralond. Jarlen av Odels beslutar sig för tillbakadragande. Beslutet underlättas av att prins Edarin är väl rustad för ett fältslag (se text).

24/8 Väl medveten om sin egen dödlighet börjar Edarin se om sitt hus. Han gör sin systerson, Gorm av Randersmark, till arvtagare. I händelse av Edarins frånfälle blir jarl Sigurd av Aralantha riksföreståndare och förmyndare åt Gorm tills Gorm uppnår myndig ålder.

Under tillbakadragandet mot Setvi pressas jarlen av Odels av styrkor stående under jarl Sigurds befäl.

29/8 Frejstemplet i Skogsrand plundras av en hop bestående av hämndlystna anhängare till Stormfare och en pengagirig styrka av hyrsvärd. Prästerna i templet har under hela konflikten stött prinsen. När händelsen kommer till jarlen av Odels kännedom låter han gripa ledarna och avrätta dom för brott mot gudarna. Bytet och de fångar som tagits lämnas tillbaka. En överenskommelse träffas så småningom mellan jarlen av Odels och jarl Sigurd av Aralantha att lämna kyrkan utanför konflikten.

1/9 Jarl Sigurd av Aralantha bjuder in jarlen av Odels till en midvintertornering. Jarlen accepterar inbjudan och får fri lejd tillsammans med valfria riddare.

5/9 Dana av Verdfeldt lurar jarl Otterberg av Chelmar i en fälla. Under sommaren har ryktet spridits att det fria Aralanthas här är försvagad. Färre attacker mot Otterbergs trupper har stärkt intrycket av att så skulle vara fallet. Därtill har Otterberg hånats för sin feghet. När Otterberg får en utmaning, "kom till Aranäs i friherredömmet Verdfeldt så gör vi upp en gång för alla" tar han chansen. Men, i motsats till vad hans kunskapare antagit, så står friherrinnan av Verdfeldt rustad med en numerärt jämbördig här, som samlats från Frandill i norr till Feodras i söder. Slaget slutar med ett förnedrande nederlag för Otterberg som förlorar halva styrkan.

10/9 Stenkil Ulfsson av Rödje går i vinterkvarter i Aralonds nordligaste friherredöme.

18/9 Jarlen av Odels går i vinterkvarter i Setvi. Prins Edarin avstår från att försöka återta Setvi. Istället går även prinsen i vinterkvarter i Aralond. Kvar lämnas tillräckligt stora styrkor ryttare för att göra vintervilan mindre fridsam för jarlen av Odels.

Senare händelser

Vad som hänt sedan dess finns det ännu inget fullständigt kalendarium för, men händelserna i korthet är som följer:

Efter förlusten vid Arenäs arresteras jarl Ogil Otterberg av Mornam. Mornam som tröttnat på sin inkompetente jarl och dennes intriger låter sonika avrätta jarlen för förräderi. Ny jarl blir Peder Oxblod, en hårdför landriddare som är känd för att vara en duglig härförare. Jarl Oxblod svär på att han inte ska vila innan han har nedkämpat allt motstånd i Chelmar och Feodras. Peder Oxblod tar omedelbart initiativet i Väster och går in i Feodras med en snabbt hopsamlad armé och bränner allt i sin väg. Efter en kortare tid vänder han norrut igen för att gå i vinterkvarter.

Mornam inför hårdare regemente. De s k Trohetslagarna införs. Lagarna statuerar hårda straff för den som stöder upprorsmakare och där de flesta brott mot riket bestraffas med döden.

Jarl Meiron av Odels kommer till Aralond för tornerspel i yolatid. Med sig har han sina tjugo främsta kämpar. För att garantera Odels säkerhet skänker Edarin en gisslan till fienden bestående av bland andra budbäraren av Tornet Eron Ersson Tride, riddar Joel Vinterstjärna och nitton andra framstående riddare.

En av Odels riddare vinner dysten, men Edarins kämpar tar hem bohorden. Vid samma tid håller Edarin ett stort krigsråd i Aralond där även friherrinnan av Verdfeldt deltar. Där beslutas det att trupperna från Chelmar och Noldria ska återvända till Chelmar för att möta det förnyade hotet på den fronten.

I början av det nya året 630 utser dessutom prins Edarin Dana av Verdfeldt till tillförordnad jarl av Chelmar och riddar Henrik av Oxsala Slott till tillförordnad jarl av Odels.

Strax därefter beslutar sig jarl Sigurd av Aralantha för att lämna Aralond. Han reser till Naronien där han avser att finna de svärd som kan bidra till att stjälpa Mornam från tronen. Prins Edarin låter som en följd av detta ändra sitt testamente, och i händelse av prinsens död kommer ett förmyndarråd att träda in. I förmyndarrådet ska jarlarna av Noldria, Chelmar, Odels, Feodras och Aralantha ingå, tillsammans med prins Peder av Dahlen, drottning Nanna av Randersmark, en representant från kyrkan, en representant från de lärdes skrå och en representant för magikernas skrå.

Den första att bryta vinterkvarteret är jarl Peder Oxblod i Chelmar. Hans härar börjar röra sig mot Edarins fästena i Chelmar. Som svar på det beordrar jarl Dana sina ryttarstyrkor under befäl av riddar Jorund Morgongåva att störa fiendens uppmarsch bakom deras linjer, därefter drar hon sina numerärt underlägsna styrkor upp mot bergen.

Jarl Meiron av Odels bryter sitt vinterläger i mitten av sunnifagn och går överraskande mot Feodras. Hans stridsvana styrkor sveper snabbt undan Feodras lilla fältarmé och mot slutet av sommaren stormar han halva staden innan jarlinnan Eliana Falk personligen tar över befälet och leder ett förintande motangrepp. Hon slänger ut angriparna ur staden. Men jarlen av Odels inleder en belägring som trots vinter pågår i skrivande stund.

Under sommaren överraskar jarl Peder Oxblod genom att dela på sina styrkor. Han låter huvuddelen ledas av friherren Arun Gripfenhufvud av Hellon. Friherren går norr om Meldar och försöker hinna till Stangerprasset före Noldriaborna. Genom att passera Stangerpasset kan man komma till Meldar bakvägen, eller om man så vill - bakvägen ner i Vindeland. Noldriaborna, under befäl av Jorm Höghäll och Joel Vinterstjärna, hinner besätta passet och i flera dagar står ett förintelseslag som slutar med att truppen från Noldria nästintill är förintad. Men friherren av Hellon hinner inte njuta av segerns frukter. Jarl Dana av Chelmar som insett att hon inte hinner undsätta Noldriaborna väljer istället att falla in i friherrens egna domäner. Det tvingar Gripfenhufvud att vända om med sin här och i det tredje slaget i Hellon vinner jarl Dana av Chelmar en knapp och blodig seger. Varken jarl Danas av Chelmar här eller friherren Gripfenhufvuds trupper förmår att göra något mer efter detta. Jarl Danas här går i vinterkvarter i Meldar medan Gripfenhufvud slickar sina sår i Hellon.

Jarl Peder Oxblod blir rasande när han hör talas om detta, och som en ren hämnd går han ner i Verdfeldt, jarl Danas egen förläning. Han intar fästet och går i vinterkvarter.

Nere i Aralond har prins Edarins rörelseutrymme begränsats av trupp- och befälsåderlåtningen. Med sina styrkor försöker han ändå lätta på trycket mot Feodras genom en stöt mot Setvi. Men friherren av Rödjes här tvingar prins Edarin att agera försiktigt. Prinsen inriktar sina krafter framför allt på att på sikt bygga upp en stabil här i Aralond bestående av Aralonds och Dahlens folk.