Kalendarium för Aralantha 631-634

Ur Hjortspår 38. Sammanställt av Lennart Egerquist.

631

Vår Jarl Meiron av Odels bryter belägringen av Feodras och marscherar hem. Edar Eldsklo övertar resterna av den mornamitiska hären och börjar förskansa sig i Setvi. Silverhöken träffar jarl Simon Marke i Jarneskogen.

Sen vår Vapenvila med Odels, Öska och Åtuna. (Äventyr: Krigsråd i Meldar 1998)

Tidig sommar Oxblod härjar Meldar. Narstroget uppror i Tunmar lett av Morgongåva och Slaghand. Dana intar Chelmar. (Text: Kriget i Meldar 631, I Chelmar till Midsommar)

Sommar Upproret i Tunmar slås ned av Mornam. Oxblods stormning av Chelmar slås tillbaka. (Rapport från Tunmar). Silverhöken inrättar Hökboet I Dahlens berg.

Midvinter Fredsfördraget med Odels, Öska och Åtuna träder i kraft för fem år framöver. (Text: Vapenstillestånd i Aralantha)

632

Tidig sommar Ett uppror tar staden Tuve i besittning och återinsätter jarl Edar. Upproret är understött av prins Peder av Dahlen och jarl Simon "av Skogen" deltar med frihetskämpar från Noedren. (Äventyr: Tumult i Tuve 1999. Text: Tuve efter kuppen|Tuve efter kuppen, Redors slut|Redors slut)

Samtidigt slår en Narstrogen kår utsänd från Aralond till mot Erdamaar. Ellinor av Tuve befinner sig olyckligtvis med sina trupper i Erdamaar och tillsammans med jarl Olvar Bolme slår hon tillbaka detta stormningsförsök som då vänds i katastrof för de Narstrogna. (Text: Mot Erdamaar|Mot Erdamaar)

Sommar "Björndansen" utspelas i Chelmar. Dana stärker sitt grepp över jarladömet. Endast de östligaste delarna lyder under Oxblod.

Sen sommar Ellinor leder sina trupper tillbaka mot Tuve för att återta staden. Jarl Simon Marke Hammarvall stupar till hösten.

Sen höst Ellinor intar Tuve och kväser motståndet i jarladömet med Åtunas hjälp. Edar belägras i jarlaborgen. Samtidigt insätts Svava som tronföljare efter Edarin och Dana knyter samman de sina ytterligare. (Äventyr: Prinsessan och Örnen, Tuve telefonkampanj 2000)

Midvinter I ett utsmugglat brev förklarar Edar sin belägenhet för Dana och ber henne rädda riket. Man diskuterar en möjlig fred med Mornam. (Äventyr: Krigsråd i Chelmar 2000)

633

Vår Dana marscherar mot Aahren men möter Mornam i en drabbning vid Tunmar och slås på flykten. (Text: Örnens vinge bryts)

Sen vår Kronprins Eduron uppenbarar sig plötsligt vid Furstehögarna dit han kallat Mornam. Den senare böjer sig inför Nars blod och ger upp kampen. Eduron dör. Edarin reser västerut och Svava tillträder som omyndig regent. (Äventyr: Grainers grav 2000)

Sommar Dana tar över i Aahren. Förberedelser för insättandet av ett förmyndarråd sker. Mornam (numer Den Namnlöse) och Ellinor går till Tuve för att samla de som skall vidare till Njarka.

Sen sommar Doringer Falk lyckas äntligen övertyga jarl Edar om att kriget är slut och att han kan komma ut ur jarlaborgen. Edar svårt sjuk. (Text: Brev från Doringer Falk till styret i Aahren 14:e sep)

Höst Förmyndarrådet sammanträder för första gången. Jarl Meiron av Odels ställer sig under Nars ätts fana och tar plats i rådet. Blickfånget riktas därefter först mot Winghierta som vägrar ge upp i södra Aahrenområdet och Eldsklo som vägrar ge upp Setvi. En här skall mönstras. Härold sänds till Tuve samman med en symbolisk rote för att visa rådets stöd. (Äventyr: Förmyndarrådet i Aahren 2000)

Midvinter Winghierta lägger ned vapnen efter överläggningar. Rådets förhandlare anländer till Setvi.

634

Sen vinter Rådets förhandlare återvänder till Aahren.

Sen vår Eldsklo lägger ned vapnen efter överläggningar. Mornam (Den Namnlöse) marscherar mot Njarka och tar Ellinor med sig. Han lämnar efter sig ett jarladöme i kaos.

Tidig höst Under ett hemligt möte i kanten av Jarneskogen träffas jarl Edar och prins Peder av Dahlen för att diskutera inbördes affärer. Enligt närvarande vittnen sägs herrarnas samtal ha varit en smula forcerat och stundom till och med förvirrat. Som genom ett trollslag uppenbarar sig dock prinsens syster Alilia, i egenskap av Rådets utsända till östra Aralantha. (Äventyr: Tuves framtid 2001, Text: Brev från Alilia till Rådet i Aahren)